Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Adfærd på grønne kommunale arealer

Adfærd på grønne kommunale arealer

Vi har mange skønne og grønne naturområder i Egedal Kommune. Nogle af områderne skal vi passe særligt på, når vi færdes der. Her kan du se hvilke og læse, hvordan du hjælper med at passe på dem.

Vær opmærksom, når du nyder de grønne områder

Når du færdes ved Buresø, bedes du være opmærksom på følgende ordensreglement, som er udstedt i medfør med bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni.

Publikum opfordres til:

 • at værne om områdets udseende
 • at værne om planter og dyr i området
 • at cykle og motionere under hensyntagen til andre besøgende
 • at huske at bruge hundeposer
 • at i alle henseender vise hensyn over for andre besøgende og områdets beboere

Det er ikke tilladt:

 • at tænde bål udenfor bålpladserne
 • at spille musik
 • at genere andre ved højlydt adfærd
 • at have løsgående hunde – hunde skal holdes i snor
 • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
 • at kaste papir og andet affald udenfor affaldskurvene
 • at færdes synligt beruset eller påvirket i området

Opsynets anvisninger skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet eller personalets anvisninger kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Når du færdes ved Engen, bedes du være opmærksom på følgende ordensreglement, som er udstedt i medfør med bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

Publikum opfordres til:

 • at værne om områdets udseende
 • at værne om planter og dyr i området
 • at cykle og motionere under hensyntagen til andre besøgende
 • at huske at bruge hundeposer
 • at i alle henseender vise hensyn over for andre besøgende og områdets beboere

Det er ikke tilladt:

 • at tænde bål
 • at spille musik
 • at genere andre ved højlydt adfærd
 • at have løsgående hunde – hunde skal holdes i snor
 • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
 • at kaste papir og andet affald udenfor affaldskurvene
 • at færdes synligt beruset eller påvirket i området

Opsynets anvisninger skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet eller personalets anvisninger kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Når du færdes ved Brøns Mose, bedes du være opmærksom på følgende ordensreglement.

Brøns Mose afgræsses for at forbedre forholdene for det naturlige plante- og dyreliv. Dyrene er fredelige, men skal lades i fred. Færdsel sker på eget ansvar. 

 • Lågerne skal lukkes efter brug 
 • Hunde skal altid føres i snor i folden 
 • Smid ikke affald i foldene, da dyrene kan blive syge af det 
 • Fodring af dyrene er ikke tilladt, da dyrene kan blive syge af det
 • Fiskeri i søen er tilladt
 • Hvis du observerer syge dyr, problemer med hegnet eller lignende, bedes du kontakte dyreholder Carl Djurhuus på tlf. 47 17 10 43 eller Egedal Kommune, Klima, natur og miljø på tlf. 72 59 60 00 

Vil du fiske i søer ejet af Egedal Kommune, bedes du være opmærksom på følgende regler for fiskeri. Vær derudover opmærksom på, at der gælder særskilte regler for fiskeri ved Brøns Mose og Balsmosen. Reglerne er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget 30. september 2008.

 • Det er tilladt at fiske i kommunens søer og vandhuller, medmindre Egedal Kommune har forbudt dette ved skiltning eller annoncering.
 • Lystfiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist, jf. reglerne om fisketegn i fiskeriloven.
 • Lystfiskeri omfatter kun fiskeri med stang og snøre. Det er ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krebsebrikker, krogliner og lignende redskaber.
 • Der må ikke fiskes fra båd, flydering eller lignende.
 • Der må ikke anvendes forfodring (forfodring er når man smider foder eller smagsstoffer i vandet for at tiltrække fisk).
 • Der skal tages hensyn til gydepladser og ynglende fugle.
 • Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder skal undgås.
 • Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.
 • Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
 • Af hensyn til de enkelte lokaliteters særlige forhold, kan Miljøcenteret fastsætte andre og/eller supplerende regler for lystfiskeriet, forbyde lystfiskeri eller opsige indgåede aftaler.

Ved fiskeri i Balsmose gælder desuden:

 • Gedder må ikke hjemtages. Fanges en gedde, skal den genudsættes

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier