Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Omsorg, støtte og tilbud Hjælp til fysisk og psykisk handicap Voksne med handicap

Voksne med handicap

Hvis du har et handicap, kan du få hjælp og støtte.

Du kan modtage hjælp og støtte ud fra en konkret og individuel vurdering af din funktionsnedsættelse og støttebehov.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Afhængigt af dit handicap kan du kan få forskellige former for støtte, fx:

 • Socialpædagogisk støtte
 • Ledsagerordning
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Botilbud

 

Botilbud
Hvis du har behov for et botilbud, vil vi finde det bedste botilbud til dig.

Socialpædagogisk støtte
Du kan få socialpædagogisk støtte, hvis du har betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der kan være tale om støtte til fx:

 • Personlig pleje
 • Madlavning
 • Rengøring
 • Deltagelse i aktiviteter eller behandlingstilbud
 • Hjælp til strukturering af hverdagen

Ledsagerordning
Du kan få bevilget en ledsager, hvis du har en betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke er i stand til at færdes alene udendørs. Med en ledsageordning får du større handlefrihed og kan fx:

 • Komme lidt væk hjemmefra
 • Gøre indkøb
 • Deltage i kulturelle og sociale aktiviteter.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Du kan få Borgerstyret Personlig Assistance, dvs. støtte til at ansætte en eller flere personlige hjælpere, hvis du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige, daglige funktioner og hvis du har et omfattende behov for personlig pleje, overvågning og ledsagelse.

Med BPA kan du fastholde og opbygge et selvstændigt liv med en høj grad af selvbestemmelse.

Beskyttet beskæftigelse
Du kan få beskyttet beskæftigelse, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør, at du ikke kan få eller fastholde et arbejde på ordinære vilkår.

Med beskyttet beskæftigelse kan du være tilknyttet arbejdsmarkedet og få øget selvværd og livskvalitet.

Aktivitets- og samværstilbud
Hvis du ikke kan få beskyttet beskæftigelse, kan du få et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.  

Et aktivitets- og samværstilbud kan være med til at opretholde og forbedre dine personlige færdigheder og øge dit selvværd og livskvalitet.

Økonomisk kompensation
Du kan få økonomisk kompensation til at få dækket nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af din varigt nedsatte funktionsevne.

Merudgifter skal forstås som ekstraudgifter, du har på grund af dit varige fysiske eller psykiske handicap, dvs. udgifter som personer uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation ikke har.

Læs mere om de enkelte støttemuligheder i kvalitetsstandarderne for voksne borgere med nedsat funktionsevne. "Ansøgning om merudgiftsydelse" (servicelovens § 100).

Dokumenter

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier