Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Omsorg, støtte og tilbud Hjælp til fysisk og psykisk handicap Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysisk og/eller psykisk handicap.

Hvad er specialundervisning?

Specialundervisning er en planlagt tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Det kan fx være forskellige former for:

 • Stemme- og taleundervisning
 • Læring af forskellige strategier pga. hjerneskade, ADL
 • Undervisning i brug af specielt IT udstyr (fx til blinde eller hørehandicappede)
 • Mobility-undervisning for blinde og svagsynede

Hvad er ikke specialundervisning?

Danskundervisning for ordblinde er ikke omfattet af loven (Lov om specialundervisning for voksne)

Hvem kan få specialundervisning?

Personer, som har et fysisk og/eller psykisk handicap og som er over den undervisningspligtige alder. Der er ingen øvre aldersgrænse

Hvilke krav er der til undervisningen?

Inden undervisning kan etableres, vil der i mange tilfælde være behov for, at der foretages en udredning af den enkeltes behov og forudsætninger. Udredningen vil omfatte en beskrivelse af, hvilke vanskeligheder der er, og hvilken undervisning der eventuelt kan anbefales. Der skal opstilles mål for undervisningen, indhold i undervisningen og et skøn af omfang. Herefter vil Egedal Kommune tage stilling til, om indstillingen til undervisningen kan bevilges.

Ved visse undervisningsforløb, fx stemmetræning, skal der påregnes træningstid hjemme flere gange ugentlig mellem hver undervisningsgang.

Efter et undervisningsforløb skal der evalueres på, om de opstillede mål er nået, og om der eventuelt er behov for yderligere undervisning.

Der er krav om, at der skal ske fremskridt på grund af undervisningen. Undervisning for at bevare færdigheder er ikke omfattet af lovgivningen.

Der er tale om tidsbegrænsede undervisningsforløb.

Hvor finder specialundervisningen sted?

Her finder specialundervisning sted:

 • Stemme- og taleundervisning foregår ved talepædagoger i Egedal Kommune.
 • Undervisning i brug af IT-udstyr og læring af strategier foregår på et kommunikationscenter eller i eget hjem.
 • ADL og mobility-undervisning finder sted i eget hjem eller med udgangspunkt fra eget hjem.

Hvad koster specialundervisning?

Undervisningen og nødvendige materialer er gratis. 

Kan jeg få transport til specialundervisning?

Det afhænger af afstanden fra din bolig til undervisningsstedet, om du kan få betalt transporten:

 • Mindre end 11 km: Du skal selv betale
 • Mere end 11 km: Du kan få dækket transport med et beløb, der svarer til udgiften med offentlige transportmidler

Du kan i særlige tilfælde få taxakørsel, hvis du ikke selv kan komme til undervisningsstedet.

Hvad siger loven?

Reglerne for specialundervisning bygger på:

 • Lov om specialundervisning for voksne LBK nr. 1653 af 9. august 2021
 • Vejledning om specialundervisning for voksne nr. 9396 af 2. juli 2009

Relevante links

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier