Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Omsorg, støtte og tilbud Hjælp til fysisk og psykisk handicap Børn og unge med handicap Fejl i den centrale satsvejledning

Fejl i den centrale satsvejledning

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksomme på, at der har været fejl i deres beregning af satserne for ydelsesloftet efter servicelovens §42. Det betyder, at man i alle landets kommuner skal genoptage sager for forældre, som har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse af et handicappet barn i hjemmet.

Social- og Indenrigsministeriet har orienteret alle landets kommuner om, at der er i perioden 2013 til 2019 er fejl i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. 

Formålet med dækning af tabt arbejdsfortjeneste er at medvirke til at børn med handicap kan blive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner, og at familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.

Ydelsesloftet er det maksimale beløb, man kan få tabt arbejdsfortjeneste for. Ydelsesloftet reguleres årligt – og det er i denne årlige regulering, der er sket fejl. 

Efter ministeriets vurdering gælder der en 3 årig forældelsesfrist for efterbetalingskrav.

Egedal Kommune vil på den baggrund på eget initiativ genoptage de sager, hvor der er udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra februar 2017 til december 2019, og hvor kompensationsbeløbet blev begrænset af ydelsesloftet.

Alle berørte borgere vil få direkte besked om, at deres sager genoptages.

Borgere, som ikke er omfattet kommunens ovennævnte genoptagelse på eget initiativ, men alligevel ønsker deres sag om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste genoptaget på grund af fejlen i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet, skal kontakte kommunen

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier