Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Omsorg, støtte og tilbud Hjælp og støtte i familien Forebyggende, familierettet indsats/råd- og vejledningsforløb (§ 11.3)

Forebyggende, familierettet indsats/råd- og vejledningsforløb (§ 11.3)

Der indstilles til individuelt § 11,3 forløb igennem Modtagelsen eller ved henvendelse til myndighedsrådgiver. I indstillingen beskrives, hvad der konkret ønskes vejledning omkring. Den forebyggende indsats kan bestå af ét af følgende forløb:

 • Afgrænset råd- og vejledningsforløb til forældre á max. otte sessioner
 • Rådgivningsforløb for nydiagnosticerede
 • Afklarende psykologsamtaler
 • Gruppeforløb, fx Cool Kids/Chilled

 

Hvad arbejdes der med i en afgrænset råd- og vejledningsforløb?

Et råd- og vejledningsforløb tager udgangspunkt i en konkret problemstilling, som undersøges og belyses sammen med forældrene.

 

Hvad ligger der i et rådgivningsforløb for nydiagnosticerede?

Et rådgivningsforløb for nydiagnosticerede vil typisk indeholde en afsøgning af, hvordan diagnosen kommer til udtryk i netop denne families tilfælde samt nogle redskaber til forældrene, som de kan benytte til at skabe en god ramme for barnet/den unge med en diagnose.

 

Hvor ofte mødes man?

Forløbet er op til otte samtaler af ca. en times varighed.

Familien aftaler tidspunkt og ugedag med familiekonsulenten. Det er den samme de mødes med hver gang. Familiekonsulenten deltager ikke i eksterne møder med f.eks. BUC eller skolemøder under et råd- og vejledningsforløb, men familien kan få hjælp til forberedelse til møderne; herunder f.eks. få talt om, hvad familien gerne vil sikre at få kommunikeret på møderne eller en gennemgang og perspektivering af referater eller udredninger efter deres egen deltagelse i møder.

 

Hvordan afsluttes indsatsen?

Forløbet afsluttes efter de otte samtaler eller før, hvis vejledningen har opfyldt det konkrete behov.

Familiekonsulenten skriver en kort forløbsbeskrivelse til familien efter endt forløb.

Forløbsbeskrivelsen omhandler det, der har været fokus i samtalerne og hvilke fremadrettede forslag, der er givet i forhold til det, der er beskrevet i indstillingen.

Hvis det under forløbet bliver klart, at der er brug for en anden indsats end et råd- og vejledningsforløb, vil dette blive drøftet med familien og myndighedsrådgiver.

 

Hvad indebærer de afklarende psykologsamtaler?

Et afklarende psykologforløb er en kort psykologisk undersøgelse, assessment og afdækning af barnets trivselsmæssige behov. Forløbet er som udgangspunkt op til fem samtalers varighed. Den afklarende psykologsamtale kommer med en psykologfaglig kvalificering af barnets vanskeligheder, og vil resultere i mulige anbefalinger til, hvordan man bedst hjælper barnet.

Det afklarende psykologsamtale kan indeholde, men er ikke udelukket til:

 • Undersøgelse af funktionsforstyrrelse: Hvor meget hæmmer barnets mistrivsel muligheden for at have en alderssvarende tilværelse?
 • Traumescreening og PTSD-undersøgelse
 • Angstscreening
 • Personlighedsundersøgelse
 • Kompliceret sorg

 

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
underretning.born.unge@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier