Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Oversigt over indkomne idé-beskrivelser 2023

Oversigt over indkomne idé-beskrivelser 2023

1. Faglokaler til aftenskolerne 

Aftenskolerne har brug for tidssvarende faglokaler, som matcher kursisternes behov i 2023 og årene fremover. P.t. findes ingen faglokaler tilpasset aftenskolerne. Det drejer sig om aftenskolekøkken, kreativt værksted (Formningslokale) og håndarbejdslokale.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Aftenskolerne  400.000  Ja

2. Lejrplads langs Værebro Å

Kano/Kajaksejlads er muligt på Værebro Å, og det er et godt sted for organisationerne at træne før børn/unge skal ud og sejle på fjorden. Men der mangler nogle steder hvor man kan ”lande”, således at der kan være et mål for sejladsen, meget gerne med mulighed for bål/overnatning.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
BUS  60.000  Ikke oplyst

 

3. Sheltere ved spejderhytterne, 5 stk

Vi vil gerne sikre et større grad af samarbejde mellem vores forskellige spejdergrupper ved at der etableres udendørs overnatningsfaciliteter i form at af sheltere ved vores hytter. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
BUS 70.000 pr. stk.  Ja

4. Rutsjebane Ølstykke Svømmehal

Etablering af en vandrutsjebane Ølstykke Svømmehal. Ølstykke Svømmehal mangler udfordringer og oplevelsestilbud der kan aktivere de større børn og unge 7+. En vandrutsjebane er et stort aktiv i en offentlig svømmehal. Med en vandrutsjebane vil moderniseringen af Ølstykke Svømmehal være komplet.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
By, Kultur og Fritid - Ejendom og Byggeri 3.400.000  Ikke oplyst

5. Nye vinduer i deres spejderhytte

En række af vores vinduer er gået i stykker i håndtagene, hvorfor Egedal Kommune på et tidspunkt valgte at skrue dem fast. I visse af rummene er det alle vinduer, således at vinduerne ikke fungerer som flugtveje. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
DDS Ølstykkespejderne  100.000  Ikke oplyst

 

6. Genopretning af belysning på Spejderengen

Parkeringspladsen på Spejderengen, Udlejrevej 9 samt selve stibelysningen ned til hytterne trænger til en genopretning. Parkeringspladsen er helt mørk og selve stien trænger til nye pærer og det samme ved udendørsbelysningen på hytterne. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
DDS Ølstykkespejderne  15.000  Ikke oplyst

 

7. Generel vedligeholdelse af hytte 2, spejderengen

Der er flere døre og vinduer, som binder og som er utætte. Bagdøren bag hytten er f.eks. meget svær at åbne og nærmest umulig at lukke og låse igen. Dette har desværre resulteret i, at den indimellem er blevet efterladt ulåst. Meget af det kan muligvis blot klares med nye gummilister og en tilretning hvis de lukker skævt.  

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
DUI - Leg og Virke  10-60.000 Ja

 

8. Renovering af køkken i hytte 2, spejderengen

Fællesspisninger har i mange år været en af vores mest populære aktiviteter. Derudover har vi også brugt køkkenet meget aktivt til forskellige bageaktiviteter og madlavning i forbindelse med mange af vores andre aktiviteter. En renovering af ”vores” køkken, har derfor i meget lang tid, været et højt ønske, da det helt klart vil forbedre forholdene for vores aktiviteter. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
DUI - Leg og Virke  100.000 Ja

 

9. 10 årig anlægsramme til mangfoldige magneter

10-årig anlægsramme. Anlægsrammen er øremærket til udbygning og vedligehold af vores idrætsmagneter som defineret i Keingard rapporten – Fremme at de ”mangfoldige magneter” bliver en realitet. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  300.000.000 Ja

 

10. Akutrenoveringer Ganløse

Afsættelse af midler til akutte renoveringer i Idrætsområde Ganløse i lighed med det der blev afsat til Stenløse Stadion. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  3.500.000 Ikke oplyst

 

 

11. Akutrenoveringer Smørum

Afsættelse af midler til akutte renoveringer i Idrætsområde Smørum i lighed med det der blev afsat til Stenløse Stadion. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  3.500.000 Ikke oplyst

 

12. Akutrenoveringer Ølstykke

Afsættelse af midler til akutte renoveringer i Idrætsområde Ølstykke i lighed med det der blev afsat til Stenløse Stadion. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  3.500.000 Ikke oplyst

 

 

 

13. Boldfang i Ganløsehallen

Sikring mod at bolde ”forsvinder” på varmelemmer i Ganløse Hallen. I dag mister foreninger og Skolen rigtig mange ringe og bolde på grund af at disse lægger sig oven på varmelemmerne i hallen. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  5-10.000 Ikke oplyst

 

 

14. Flytning af cykelsti og etablering af p-pladser

Flytte cykelstien der går fra Stenløse Boldklub til matriklen Degnebakken 11 (Softball/ RC-anlæg) og etablering af p-plads på området ved RC-anlægget og før Softball anlægget. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  700.000 Ikke oplyst

 

 

 

15. Fællesområde Stenløsehallen

Etablering af fælles forenings/publikums lokale med sodavands-/kaffe-/the-maskine på 1. sal i Stenløsehallen. Samt åbning af adgangen mellem Hal 1 og Hal 2 (Badminton) for at skabe en "helhedshal". Herunder også etablering af mødelokaler der kan anvendes til f.eks. bestyrelsesmøder eller lignede. Da sådanne faciliteter ikke eksisterer i Stenløse området.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  ? Ikke oplyst

 

 

16. Hal 3 Stenløse 

Kapaciteten i Stenløse er helt udnyttet, så som forholdene er i dag, er der ikke plads til at foreningerne kan udvide deres aktiviteter eller tilbyde mere træning, samt der er ikke plads til at nye foreninger kan få haltider. Samtidig er der i dag ingen områder, der skaber sammenhold eller hygge i hallerne, da der ikke er opholdsområder eller ordentlige foreningslokaler, hvor borgerne kan samles og skabe liv i Hallerne.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  30.000.000 Ikke oplyst

 

17. Hal 3 Ølstykke med cafe og foreningslokaler

Idrætslivet i Ølstykke er spredt ud over et stort område, som ikke giver nogle synergier i foreningslivet samt der er svært at skaffe plads for nye foreninger eller udvidelse af aktiviteter. Den Nye hal skal ikke være i Håndboldstørrelse, men nærmere en hal der kan bruges til Bordtennis, kampsport, mor/barn gymnastik eller kulturelle formål (teater, intim koncerter eller lignede). 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  30.000.000 Ikke oplyst

 

18. Hal 4 Smørum

Kapaciteten i Smørum i Hallerne er helt udnyttet, så som forholdene er i dag, er der ikke plads til at foreningerne kan udvide deres aktiviteter eller tilbyde mere træning, samt der er ikke plads til at nye foreninger kan få haltider. Samt en udvidelse af Boesagerskolen vil også i fremtiden give en øget belastning på Hallerne. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  20.000.000 Ikke oplyst

 

 

 

19. Hal 5 Smørum

Bygge en etage mere på Svømmehallen ved Bosagerskole, som evt. kan bruges til springgymnastik, for at skabe mere kapacitet forandre sportsgrene i de faciliteter som Gymnastik anvender i dag. Svømmehalsbygningen er funderet så den kan holde til en etage mere.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  ? Ikke oplyst

 

 

20. Lysanlæg Softball og RC-Center

Etablering af lys på Softball bane 1, samt lys på Radiostyringsanlægget, for at gøre det muligt at forlænge trænings – og kamp sæsonen.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  700.000 Ikke oplyst

 

 

21. Løbe-motionssti Ganløse

Etablering af løbebane/gang sti med lys, med tilknyttet parkourpark og motions ø evt. forhindringsbane placeret rundet om Ganløse Idrætsanlæg

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  ? Ikke oplyst

 

 

22. Løbesti Smørum

Løbesti etableres omkring idrætsområde. I forbindelse med vores visionsprojekt, er der tilgængelige planer, der kan benyttes​ 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  ? Ikke oplyst

 

 

23. Måttehejs i Ganløsehallen

Installering af måttehejs i depotrum til at hejse de store gymnastik måtter op, så der spares plads i depotrummene, for at skabe mere plads.  

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  30.000 Ikke oplyst

 

 

24. Nyt gulvtæppe i Fitness-kælderen Ganløse

Gulvtæppet i Fitness kælder i Ganløse Hallen er så gammelt og slidt at det spreder fibre og støvpartikler i hele rummet.  

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  50.000 Ja

 

 

25. Nyt parkeringsområde Ølstykke

Ændring af trafik- og parkeringsforholdene omkring Ølstykke Idrætsanlæg, så det vil blive mere sikkert at færdes i området, og sportsudøvere og trafikken separeres for at øge sikkerheden i området. Dette kan f.eks. sked ved at p-pladsen ved Svømmehallen udvides med det stykke jord, der ligger mellem p-pladsen og Fodboldklubhuset. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF  ? Ikke oplyst

 

 

26. Nyt sportsområde Ølstykke idrætanslæg

Såfremt Parkeringsforholdene i og omkring Ølstykke Idrætsområde ændres, kan det område, der ligger mellem Hal 1 og 2 og Fodbold bane 1 anvendes til et kombineret ”Beach område” med mulighed for at spille Beach-volly, Beach-håndbold m.v. samt der kan etableres er Street område med streetfodbold, streetbasketog et skaterområde med rollerskating og alm. Skating. Et sådanne område vil være med til at binge hele området samme til en stor enhed.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF 1.000.000 Ikke oplyst

 

 

27. Opnormering af rengøring generelt 

Efter der er blevet sparet på rengøringen i samtlige haller i Kommunen er alle Idrætsområderne begyndt at se misligholdte og forfaldende ud, samt de at blevet uhygiejniske af være i.  

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF ? Ikke oplyst

 

28. P-plads Smørum idrætscenter

Grundet det store pres der er på Smørum Idrætscenter og de udvidelser der er foretaget igennem tiderne er trafikforholdene og især parkeringsforholdene omkring Smørum idrætscenter kaotiske. Ofte tvinges brugerne til at parkerer på privat mandsområde.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF ? Ikke oplyst

 

29. Renovering af tennisbaner generelt i kommunen

Total renovering af Tennisbanerne i hele kommunen, da de baner vi har i dag er så nedslidte, at vi har sikkerhedssager (tilskadekomst) ved daglig brug​.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF ? Ikke oplyst

 

30. Sauna i Ganløsehallen

Etablering af sauna i forbindelse med Friluftsbadet - indendørs til anvendelse af friluftsbadets brugere og øvrige brugere af idrætsanlægget.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF ? Ikke oplyst

 

31. Trafiksanering Degnebakken

Renovering af Degnebakken, herunder etablering af bedre parkerings- og tilkørselsforhold til den nederste del af Stenløse Idrætsanlæg - HASTER.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF ? Ikke oplyst

 

32. Vandingsanlæg Softball

Et vandingsanlæg på Softball banernes grusarealer mindsker støvgener og samler gruset, så risikoen for alvorlige skader mindskes eller måske helt undgås. Gruset bør vandes før en kamp skal spilles, for at undgå at spillerne kommer til skade, grundet forkert opspring fra boldene eller løst grus, som virker som en glidebane, man ikke kan stå fast på. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
EIF 30-50.000 Ikke oplyst

 

33. Parkeringspladser, Multihytten Stenløse

Multihytten i Stenløse bruges af mange foreninger, herunder FDF Egedal. Hytten er fantastisk beliggende og indrettet så andre også kan benytte den i de dage og timer, hvor FDF ikke benytter multihytten. Men adgangsforholdene er ikke optimale, da der mangler egnede parkeringspladser, således at foreningernes medlemmer kan parkere sikkert, ligesom cyklende og gående kan færdes sikkert på og omkring matriklen.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
FDF Egedal 250.000 Ikke oplyst

 

34. Udekøkken, Multihytten Stenløse

Der er i dag delvist udekøkken tilknyttet Multihytten, men det er et stort ønske at etablere et egentligt udekøkken, således at der kan laves mad m.m. udendørs. Både af FDF Egedal, men i lige så høj grad omkringliggende daginstitutioner der kan bruges de faciliteter uden at have adgang til hytten.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
FDF Egedal 25.000 Ikke oplyst

 

35. Bålhytte

Ganløse er der nu både FDF Ganløse samt DDS Ebbe Skjalmssen gruppe og vi har et rigtig godt samarbejde. Samtidig er der også gode kræfter i gang omkring Liselund. Det med at komme ud i naturen har stor betydning for mange i byen og vi ønsker derfor en bålhytte i Ganløse enten på Grønningen eller ved Liselund som både foreninger, børneinstitutioner og private vil kunne bruge. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
FDF Ganløse 70.000 Ja

 

 

36. Belysning til skatepark og Parkour areal Smørum

For at kunne benytte skatepark og parkour faciliteterne i efterår/forår & vinter kræver det belysning. Det bliver tidligt mørkt men ofte er det ellers optimalt vejr for fysisk aktivitet på arealet. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
forældre Klub Springbrættet og skaterklub 87.000 Ja

 

37. Digital display

Vi ønsker en færdiggørelse af faciliteterne omkring Ganløse Svømmebad. I den forbindelse mangler der temperatur visning af luft og bassinvand samt ur, stopurs funktion for at kunne give brugerne de nødvendige oplysninger før og under ophold i vandet.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse Svømmeklub 32.500 Ja

 

38. Facade udsmykning

Vi ønsker en forskønnelse af det offentlige rum omkring Ganløse Svømmebad. I den forbindelse ønsker vi en facade udsmykning af Ganløse hallens østvendte gavl ud mod Ganløse Svømmebad.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse Svømmeklub 175.000 Ja

 

39. Fællessauna

Vi ønsker via en målrettet udvikling at få flere nye medlemmer til at deltage i GSK’s aktiviteter i vores friluftsbad, som teknisk er blevet renoveret til de nye myndighedskrav. I den forbindelse ønsker vi oprettelse af en "bade-/sauna" kultur, og hold med sauna-gus ved Ganløsebadet året rundt.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse Svømmeklub 150.000 Ja

 

40. Oasen Ganløse

Udvidelse af udenomsareal så der kan etableres faciliteter til ophold til solbadning, fælles undervisning, alm. ophold til indtagelse af picnic. Det skal ske ved en spansk trappe, som på bagsiden udgør hegn/mur funktionen.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse Svømmeklub min. 3.000.000 Ja

 

41. Startskamler

Der mangler opsætning af 6 stk. startskamler for at svømmeklubben kan afholde stævner og konkurrencer.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse Svømmeklub 175.000 Ja

 

42. Motions/fitnessbane

ansøger vi om anlæg af en motionsbane i og omkring naturen ved Ganløse-hallen. (linjeføringen kan planlægges i en korte og lang rute). Der er allerede en rundstrækning omkring boldbanerne, og den vil kunne udbygges. Banen skal bruges til både løb, stavgang, power walk.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse TRI-center 2.500.000 Ja

43. Nordic Man Trainer Studio

Formålet kræveren udvidelse af nuværende EIF- fitness lokale.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ganløse TRI-center 5.000.000 Ja

44. Beachbane ved Ølstykkehallen

Projektets formål er at få etableret 2 udendørs sandbaner til beach håndbold, beachvolley o.lign. Etablering af banerne vil betyde, at bl.a. HØJ Håndbold kan udvide sine tilbud med beach håndbold, som vil være attraktivt dels for eksisterende medlemmer men også for nye medlemmer, der kun ønsker dette tilbud. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
HØJ Håndbold 230.000 Ja

45. Informationsskærme på anlæggene

På dialogmøderne i 2022 efterlyste flere foreninger bedre skiltning og flere infotavler i faciliteterne. Samtidig efterspørger nogle foreninger hjælp til formidling af de mange aktiviteter de har i vores faciliteter. En måde at imødekomme disse ønsker på er ved opsætning af flere elektroniske informationstavler i Kommunens største faciliteter med flest brugere. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Kultur og Fritid (handleplan) 500.000 Ja

46. Udvikling af nye mødesteder og inviterende mangfoldige magneter

I Udviklingsplanen for faciliteter anbefales det for alle fire Mangfoldige magneter, at der arbejdes med tiltag, der inviterer til fællesskab og samværs på tværs af generationer og aktivitetspræferencer. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Kultur og Fritid (handleplan) 360.000 Ja

47. Ekstra boldrum/opbevaring

Vi er simpelthen vokset ud af vores nuværende boldrum pga. klubben er vokset medlemsmæssigt. Vi vil derfor bygge et nyt boldrum direkte på anlægget til børne og ungdomsafdelingen.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ledøje Smørum Fodbold 140.000 Ja

48. Trappelift ved lokalitet Boesagerskolen

Ledøje-Smørum Kunstforening er placeret fysisk i kælderfaciliteter på Boesagerskolen. Der er to mulige veje ind i faciliteten, enten via en udvendig stejl trappe, eller via en vindeltrappe indvendig, hvilken er endnu sværere at forcere end trappen udvendig. Folk med rollator eller kørestolsbrugere kan ikke tilgå lokalerne. Eksisterende medlemmer føler sig usikre på trappen, særligt i vintervejr, og når de skal bære tunge materialer til lokalet. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Ledøje Smørum Kunstforening 400.000 Ikke oplyst

49. Motoritek - et leg og læringsrum Smørum

Motoriteket skal være en nytænkende idrætsfacilitet som kombinerer den klassiske sportslige træning med både legende læring og boglig undervisning. En facilitet hvor børneinstitutionerne kommer og leger om morgenen, skolerne har idrætsun-dervisning samt tværfaglige projekter midt på dagen, SFO og fritidsklub kan lave aktiviteter om eftermiddagen og gymnastikforeningen kan bruge aftenerne.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
LSI 25-30.000.000 Ja

50. Relokation af gymnaster grundet lukning af Søagerskolen (Er udgået)

SIC Hal 3 anvendes i dag af LSI Gymnastik (861 medlemmer) og Smørum BTK (23 medlemmer). Ud over at mangle tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter, mangler gymnastikken også kapacitet og med lukning af Søagerskolen og utilstrækkelige rammer i den nye multisal på Balsmoseskolen bør gymnastikken gives de reste-rende tider i SIC hal 3, inklusiv mulighed for at have udstyr liggende fast fremme.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
LSI ? Nej

51. Infrarød sauna/dampbad Ølstykke Svømmehal

Brugen af Infrarød sauna og Dampbad i Ølstykke svømmehal bør også kunne bruges af foreningerne – og det med en takst som i Frederikssund på i alt 23 kr. for en pensionistbillet mod 57 kr. i Ølstykke svømmehal.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Nu hygger vi ? Nej

52. Shelter med lynafleder

Når man færdes ude i naturen, hvad enten det er for at dyrke sin idræt eller for at motionere, kan det være alfa og omega, at man kan søge ly i tilfælde af torden og lynnedslag. Smørum Golfklub søger om midler til opførelse af et Shelter med lynafleder til gavn for både klubbens medlemmer, de mange, der benytter sig af de anlagte Hjertestier, og andre som færdes på området.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Smørum Golfklub 35.000 Ikke oplyst

53. Padelbane

Stenløse Tennisklub ønsker at etablere to padelbaner på det eksisterende kommunale anlæg i Søsum som et tilbud til vores medlemmer. Vi håber samtidig derigennem at øge vores medlemstal, så endnu flere får glæde af sporten. Brugen af banerne skal være medlemsbaseret. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Stenløse Tennisklub 1.000.000 Ja

54. Lys over bordtennisborde i scenesal, Stengårdsskolen

Lys over 2 borde i scenesal. Lyset er nogenlunde godt i den lave del af scenesalen. Hvor vi kan have 2 borde. I den høje del er der elendigt lys (over 2 borde) Nogle mærkelige lysekroner giver så lidt lys at man ikke kan spille der. En billig løsning kunne være at sætte skarpere lyskilder i de eksisterende lysekroner. Hvis ikke helt ny belysning som er langt dyrere. 

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Team Egedal Bordtennis 5-10.000 Ikke oplyst

55. Rullegardin loftsvindue, Stengårdsskolen

Montering af rullegardin eller lignende på loftvindue i drengenes gymnastiksal, der kan aktiveres elektrisk eller manuelt når solen skinner. Kamp skal udsættes i op til 2-3 timer midt i holdkamssamling når solen skinner og der er 2 kampe pr. dag pr. hold i weekenden eller ved trænings lejre eller samlinger.

Yderligere beskrivelse

Indsendt af 

Økonomi - første overslag (ingen kvalitetstjek) Mulighed for ekstern finansiering
Team Egedal Bordtennis 10-15.000 Ikke oplyst

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier