Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget i Egedal Kommune arbejder for det samlede foreningslivs rammer og vilkår i Egedal. Udvalget fungerer som kontaktorgan for dialogen mellem Byråd og foreningsliv.

Folkeoplysning dækker over alle de tilbud om og muligheder for et aktivt fritidsliv som idrætsforeninger, kulturelle foreninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, eller selvorganiserede grupper, skaber og organiserer. Det er her, vi mødes med naboer og interessefæller, det er her vi udvikler os og deler interessefællesskaber med andre.

Foreningslivet og aftenskolernes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er et område, som er kendetegnet ved, at en stor del af tilbuddene kun kan lade sig gøre ved hjælp af den store skare af frivillige.

Demokratiforståelse, læring, engagement, aktiv deltagelse, respekt for hinanden, fællesskab og netværk er vigtige værdier i folkeoplysningen. Det er også værdier, som er centrale for et aktivt lokalsamfund.

I Egedal har Byrådet lyttet til foreningslivet og har besluttet en bred model for sammensætning af det nye folkeoplysningsudvalg. Følgende sidder repræsenteret i udvalget:

Aftenskolernes Samråd:
Medlem : Jan Poulsen, mail: janpoulsen04@gmail.com
Stedfortræder: Marianne Røgen, mail: mariannerogen@outlook.dk

Børne- og Ungdomsorganisationernes Sammenslutning - BUS:
Medlem: Leif Tomasson, mail: lto@martinsen.dk
Stedfortræder: Lotte Hedegaard, mail: lotte@fihl.net

Egedal Idræts Fællesskab - EIF:
Medlem: Paw Marnæs, mail: formand@egedal-if.dk
Stedfortræder: Dan Haugbøl, mail: 2formand@egedal-if.dk

Egedal Kulturelle Samråd - EKS:
Medlem: Jesper Borup, mail: jesper@adcut.dk
Stedfortræder: Tue Møller, mail: tuemoller@yahoo.dk  

Idrætsforeninger udenfor paraplyorganisation:
Medlem: Tanja B. Gaardlykke, mail: gaardlykke@image.dk 
Stedfortræder: Gunnar Brüsch, mail: gb@brusch.dk 

Kulturelle- og hobbyprægede foreninger udenfor paraplyorganisation:
Medlem: Ikke besat på nuværende tidspunkt
Stedfortræder: Ikke besat på nuværende tidspunkt

Politikere:
Formand: Morten Lyager 
Næstformand: Charlotte Haagendrup

Folkeoplysningsudvalgets opgave er at træffe beslutning i:

 • Sager om anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

Derudover inddrages udvalget i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed kommunen fx:

 • Politik for den folkeoplysende virksomhed.
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.
 • Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Politikken beskriver, hvordan Egedal Kommune kan styrke hverdagen gennem fællesskaber enten i foreningsregi eller i mere uformelle grupper på tværs af generationer. Samtidig skal den sikre gode vilkår og rammer for de mange frivillige. Rammerne for denne politik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab.
Visionen er, at der skal skabes helhed i borgernes hverdag ved at understøtte udviklingen af folkeoplysende aktiviteter, der appellerer til alle kommunens borgere – på tværs af alder, baggrund og livssituation – og øger livskvalitet og sammenhængskraft.

I vores Folkeoplysningspolitik er der fokus på 5 områder for at sikre de bedst mulige vilkår for det folkeoplysende arbejde og for at styrke bredden i aktivitetstilbuddene.
De 5 områder, der er fokus på er:

 • Børn og unge
 • Frivillighed
 • Fællesskaber og lokalt sammenhold
 • Partnerskaber og samspil
 • Rum og rammer

For at styrke de 5 fokusområder er der udarbejdet et handleplanskatalog med en lang række indsatser, der skal gøre livet som frivillig og som bruger af fritidstilbuddene lidt lettere. Handleplanerne gælder i 4 år fra 2020-2024.

Læs om alle indsatserne og folkeoplysningspolitikken

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier