Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Mål og ambitioner Dialog om nye faciliteter til fritidslivet

Dialog om nye faciliteter til fritidslivet

Nu kan du og din forening komme med ønsker til kommunens fritidsfaciliteter forud for prioriteringen af anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet. Processen inkluderer forenings- og borgermøder, skriftlig konkretisering af idéer, administrativ kortlægning samt dialog mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget forud for den politiske budgetprioritering.

Kom med ideer til fritidsfaciliteter

Synes du at alle kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune er super gode, kan du se bort fra resten.

Har du derimod forslag til forbedring af nuværende anlæg eller ideer til helt nye anlæg, som kan komme din forening til gavn, så læs videre om, hvordan du kan være med:

Som et svar på foreningernes ønske i forbindelse med arbejdet med ’Handleplan for idræts-, kultur- og fritidslivet’ har der siden januar 2023 har kørt en forsøgsmodel. Her har foreninger kunnet komme med ideer til nye anlæg eller forbedringer af eksisterende kultur- og fritidsanlæg i Egedal Kommune, før kommunen prioriterer anlægsmidler til kultur- og fritidsfaciliter.

I 2023 var der 1 mio. kr. afsat til anlæg på Kultur- og fritidsområdet, som foreningslivet kunne give forslag til hvordan skulle prioriteres. I alt indkom 55 forslag til projekter fra foreningslivet. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget besluttede at prioritere de 12 af dem.

Ordningen er blevet evalueret af foreningslivet, Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen i foråret 2024. På den baggrund er en ny model under udarbejdelse.

Hvornår kan jeg være med igen?  

I løbet af andet halvår af 2024, vil foreningslivet blive budt velkommen til at byde med projekter tilkommende prioriteringer. Link følger på siden her.

Ansøgningsprocedure og tidsplan

Her finder du tidsplanen, hvor særligt to tidspunkter er vigtige for dig og din forening: 1. februar er deadline for jeres ansøgning(er) og 1. november, hvor I får svar på jeres ansøgning.

1. februar: Deadline for din ansøgning

Du kan på vegne af din forening søge anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune. Du er velkommen til at sende flere forslag eller ideer.

Du skal ansøge digitalt inden 1. februar via linket ovenfor.

Her på siden kommer der også 

  • et "hjælpe-panel" 
  • en FAQ


FAQ (ej færdig)

Spørgsmål: Kan jeg ansøge som individ? Svar: Nej. Din ansøgning skal være skrevet på vegne af din godkendte og/eller øvrige folkeoplysende forening i Egedal Kommune. Sidder du i en paraplyorganisation under Folkeoplysningsudvalget, kan I også ansøge.

Ansøgere oplyses om standarder, krav og ansvarsfordeling, herunder behovet for en tro-og-love erklæring for private projekter.

 

1. februar: Deadline for din ansøgning

Du kan på vegne af din forening søge anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune. Du er velkommen til at sende flere forslag eller ideer.

Du skal ansøge digitalt inden 1. februar via linket ovenfor.

Her på siden kommer der også 

  • et "hjælpe-panel" 
  • en FAQ


FAQ (ej færdig)

Spørgsmål: Kan jeg ansøge som individ? Svar: Nej. Din ansøgning skal være skrevet på vegne af din godkendte og/eller øvrige folkeoplysende forening i Egedal Kommune. Sidder du i en paraplyorganisation under Folkeoplysningsudvalget, kan I også ansøge.

Ansøgere oplyses om standarder, krav og ansvarsfordeling, herunder behovet for en tro-og-love erklæring for private projekter.

 

April: Ansøgninger screenes

I april screenes alle ansøgningerne af administrationen for realiseringsmuligheder og eventuelle forhindringer. Undervejs supplerer administrationen med eventuelle brugerbehov.

Ansøgninger deles op i:

1. Støtte til foreningers private faciliteter på privat/ikke kommunal grund 

– nyetablering, renovering, nybyg m.m. 

Støtten kan både gå til etablering og renovering såvel ude som inde. Ansøgningsloft svarer til årets samlede anlægsbudget på kultur og fritidsområdet. Ansøgere har ansvaret for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, tilladelser og drift af projekterne. Støtten udbetales inklusive moms til projektejeren efter politisk godkendelse.

2. Foreningers ønske til egne faciliteter på kommunal grund – nyetablering, nybyg, renovering m.m.

 – opdeles på større og mindre projekter afhængigt af økonomi, omfang og kompleksitet.

Mindre projekter, hvor ansøgeren er projektejer, kræver ansvar for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, tilladelser og drift. Støtten udbetales til projektejeren efter politisk godkendelse.

Større projekter, hvor kommunen er projektejer, indebærer, at kommunen vurderer projektets økonomi og efterfølgende driftsomkostninger. Kommunen står for udførelsen af disse projekter og involverer relevante samarbejdspartnere ved behov.

3. Kommunens egne faciliteter på kommunal grund

- nyetablering, nybyggeri eller renovering. 

Her er kommunen projektejer og vurderer økonomi og driftsomkostninger. Ansøger kvitteres for ideen.

April: Ansøgninger screenes

I april screenes alle ansøgningerne af administrationen for realiseringsmuligheder og eventuelle forhindringer. Undervejs supplerer administrationen med eventuelle brugerbehov.

Ansøgninger deles op i:

1. Støtte til foreningers private faciliteter på privat/ikke kommunal grund 

– nyetablering, renovering, nybyg m.m. 

Støtten kan både gå til etablering og renovering såvel ude som inde. Ansøgningsloft svarer til årets samlede anlægsbudget på kultur og fritidsområdet. Ansøgere har ansvaret for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, tilladelser og drift af projekterne. Støtten udbetales inklusive moms til projektejeren efter politisk godkendelse.

2. Foreningers ønske til egne faciliteter på kommunal grund – nyetablering, nybyg, renovering m.m.

 – opdeles på større og mindre projekter afhængigt af økonomi, omfang og kompleksitet.

Mindre projekter, hvor ansøgeren er projektejer, kræver ansvar for budgetlægning, regnskabsaflæggelse, tilladelser og drift. Støtten udbetales til projektejeren efter politisk godkendelse.

Større projekter, hvor kommunen er projektejer, indebærer, at kommunen vurderer projektets økonomi og efterfølgende driftsomkostninger. Kommunen står for udførelsen af disse projekter og involverer relevante samarbejdspartnere ved behov.

3. Kommunens egne faciliteter på kommunal grund

- nyetablering, nybyggeri eller renovering. 

Her er kommunen projektejer og vurderer økonomi og driftsomkostninger. Ansøger kvitteres for ideen.

Slut april: FOU anbefaler ansøgninger

I slutningen af april mødes Folkeoplysningsudvalget for at udvælge hvilke ansøgninger de vil anbefale til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget. Folkeoplysningsudvalget forelægges projekterne uden priser for at kunne vurdere på baggrund af gevinsten for de lokale fællesskaber, Egedals generelle facilitetsudvikling uden fokus på økonomi.

Slut april: FOU anbefaler ansøgninger

I slutningen af april mødes Folkeoplysningsudvalget for at udvælge hvilke ansøgninger de vil anbefale til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget. Folkeoplysningsudvalget forelægges projekterne uden priser for at kunne vurdere på baggrund af gevinsten for de lokale fællesskaber, Egedals generelle facilitetsudvikling uden fokus på økonomi.

Maj: Dialogmøde mellem KFEU og FOU

I maj afholdes et dialogmøde mellem Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget præsenterer deres anbefalinger for projekter til realisering baseret på alle indkomne ansøgninger.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilke projekter der skal gå videre til yderligere screening i administrationen, baseret på Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger og supplerende oplysninger om brugernes behov.

Maj: Dialogmøde mellem KFEU og FOU

I maj afholdes et dialogmøde mellem Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget præsenterer deres anbefalinger for projekter til realisering baseret på alle indkomne ansøgninger.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilke projekter der skal gå videre til yderligere screening i administrationen, baseret på Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger og supplerende oplysninger om brugernes behov.

Maj-august: Yderligere screening

Administrationen arbejder på yderligere screening af projekterne fra maj til august. Større vurderes økonomisk. Ligeledes de afledte driftsomkostninger for alle projekter.

Maj-august: Yderligere screening

Administrationen arbejder på yderligere screening af projekterne fra maj til august. Større vurderes økonomisk. Ligeledes de afledte driftsomkostninger for alle projekter.

August/september: Indstilling og politisk beslutning

I august/september anbefaler Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, hvilke projekter der skal prioriteres. Økonomiudvalget og Byrådet træffer derefter den endelige beslutning om projekternes prioritering. 

August/september: Indstilling og politisk beslutning

I august/september anbefaler Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, hvilke projekter der skal prioriteres. Økonomiudvalget og Byrådet træffer derefter den endelige beslutning om projekternes prioritering. 

Senest 1. november: Du får svar på din ansøgning

Jeres forening kan forvente svar senest den 1. november om, hvorvidt jeres projekt er godkendt.

Senest 1. november: Du får svar på din ansøgning

Jeres forening kan forvente svar senest den 1. november om, hvorvidt jeres projekt er godkendt.

November-januar: Kommunikation om næste års midler

I november, december og januar gennemføres en kommunikationskampagne, hvor ansøgere kan holdes informeret om næste års midler og processen via sociale medier, KMD-booking og hjemmesiden.

November-januar: Kommunikation om næste års midler

I november, december og januar gennemføres en kommunikationskampagne, hvor ansøgere kan holdes informeret om næste års midler og processen via sociale medier, KMD-booking og hjemmesiden.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier