Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Frivillige og foreninger Tilskud og puljer til foreninger Udviklings- og arrangementspuljen

Udviklings- og arrangementspuljen

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget har afsat puljemidler til foreninger og selvorganiserede grupper, der laver udviklingstiltag og arrangementer til glæde for borgerne i Egedal

Værd at vide om udviklings- og arrangementspuljen

Puljens formål er at støtte udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet, herunder frivilligheden, for at fremme et godt fritidsliv for borgerne i Egedal Kommune.

Puljen er på kr. 350.000 kr. årligt, der fordeles således:

 • 250.000 kr. i første ansøgningsrunde.
 • 100.000 kr. i anden ansøgningsrunde.

Udover godkendte folkeoplysende foreninger kan selvorganiserede grupper også søge om tilskud fra puljen, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier.

Der er to årlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfrist

Behandling i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

15. November

Januar

15. April

Juni

 1. Opstart af nye godkendte folkeoplysende foreninger, der endnu ikke har opnået tilskud.
 2. Udvikling af foreningstilbud, herunder tilbud, der fremmer fællesskaber på nye måder. Det vil være muligt at søge til indkøb af udstyr/materiel, der er en nødvendighed for at udføre den nye aktivitet.
 3. Udvikling af nye initiativer for børn, unge og voksne med særlige behov, herunder inklusion af udsatte børn og unge.
 4. Initiativer, der inddrager, tiltrækker og udvikler nye og eksisterende målgruppers deltagelse i aktiviteterne, der rammer alment og bredt, herunder medindflydelse og fastholdelse.
 5. Sundhedsfremmende aktiviteter, der styrker deltagernes fysiske og mentale sundhed og livskvalitet, herunder fokus på ensomhed og mistrivsel.
 6. Enkeltstående arrangementer, der henvender sig bredt til borgere og familier og hvor til der er offentlig adgang.

 

Der ydes ikke tilskud til:

 1. Foreninger kan kun opnå tilskud én gang indenfor samme tilskudsår.
 2. Der kan ikke søges til samme aktivitet flere gange, herunder til aktiviteter, der henhører under andre kommunale puljer.
 3. Der kan ikke søges til materiel og udstyr medmindre det indgår i en ny aktivitet.
 4. Der gives ikke tilskud til bygningsdrift og drift generelt.
 5. Der gives ikke tilskud til projekter, der har et kommercielt sigte.
 6. Der gives ikke tilskud til rejser, kørsel eller andre transportudgifter.
 7. Der ydes ikke tilskud til forplejning.
 8. Der kan ikke søges om underskudsdækning.

Du søger puljen via KMD booking- og tilskudsportal via selvbetjeningslinket øverst på denne side (den grønne boks).

Er du ikke oprettet i portalen, skal du først oprette dig.

Du kan finde retningslinjer for puljen og vejledninger i at søge puljer og oprette dig som bruger ved at klikke på ikonet ”Dokumenter” i venstre side, når du er kommet ind på portalens forside.

Alle ansøgere bedes venligst gennemlæse puljens retningslinjer inden der ansøges.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier