Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Frivillige og foreninger Tilskud og puljer til foreninger Pulje til fritidspas

Pulje til fritidspas

Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Derfor har Egedal Kommune en pulje til fritidspas, som gør det muligt at få tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

Værd at vide om puljen til fritidspas

For nogle forældre rækker økonomien ikke til børnenes fritidsaktiviteter, uanset hvor meget man end gerne vil. At være en del af et aktivt og socialt fællesskab med andre børn og unge er givende på mange måder, derfor har Egedal Kommune en pulje til fritidspas, som gør det muligt at få tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

Puljen er på 200.000 kr.

Der kan årligt søges tilskud op til 1.000 kr. pr barn.

Forældre, foreninger og kommunalt fagpersonale herunder skolelærere, pædagoger, SSP medarbejdere og familierådgivere kan ansøge på vegne af børn og unge bosiddende i Egedal Kommune. For at være berettiget til fritidspas skal familien til barnet være berettiget til økonomisk friplads på minimum 50% til daginstitution, klub mv.

Årlig ansøgningsfrist til foreningskontingent og aktivitetsbetaling:
Forældreinitierede ansøgninger modtages som udgangspunkt en gang årligt med frist 5. september med henblik på tilskud til kontingent og aktivitetsbetaling for den kommende vintersæson.

Løbende behandling af ansøgninger om øvrige tilskud:
Ansøgninger om tilskud til konkurrence og rejseaktivitet samt særligt udstyr kan indsendes og behandles løbende. Idet omfang ansøgning om foreningskontingent og aktivitetsbetaling initieres af foreninger og kommunalt fagpersonale vil sådanne ansøgninger også blive behandlet løbende. Ansøgningsfristen annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside og i lokalpressen. Beslutning om tildeling og afslag sker ved direkte svar til ansøger.

Tilskud til foreningskontingenter og aktivitetsbetaling:
Fritidspas kan anvendes til hel eller delvis betaling af et barns foreningskontingenter og For mindre børn kan det også dreje sig om forældre-barn aktiviteter.

Tilskud til konkurrence/turneringer eller rejseaktivitet i foreningsregi:
Der kan søges om hel eller delvis betaling af udgifter forbundet med foreningsarrangerede ture, rejser, konkurrencer.

Tilskud til særligt udstyr:
Såfremt barnets fritidsaktivitet kræver specialudstyr og dette indkøbes af foreningen, kan der søges om hel- eller delvis tilskud

Fritidsaktiviteter der drives i privat regi:
Der ydes alene tilskud til foreningsdrevne fritidsaktiviteter samt aktiviteter drevet af Egedal Musik- og Kulturskole

Søg via selvbetjeningsløsningen øverst på siden. I fald du har spørgsmål, så kontakt kulturogfritid@egekom.dk

Foreningsbetaling:
Alle tilskud udbetales direkte til den forening eller Musik- og Kulturskole hvortil kontingent, aktivitet og udstyr er relateret. Der udbetales således ikke tilskud til enkeltpersoner. Det medfører, at familien til det barn ansøgningen omhandler skal være indforstået med, at der i forbindelse med udbetaling af tilskud indirekte videregives information om familiens privatøkonomiske forhold til den forening eller skole, hvortil tilskuddet udbetales.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier