Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Frivillige og foreninger Tilskud og puljer til foreninger Pulje til fritidspas

Pulje til fritidspas

At være en del af et aktivt og socialt fællesskab med andre børn og unge er given-de på mange måder, derfor har Egedal Kommune en fritidspas-pulje, som gør det muligt at få tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

Værd at vide om puljen til fritidspas

For nogle forældre rækker økonomien ikke til børnenes fritidsaktiviteter, uanset hvor meget man end gerne vil. At være en del af et aktivt og socialt fællesskab med andre børn og unge er givende på mange måder, derfor har Egedal Kommune en pulje til fritidspas, som gør det muligt at få tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

Forældre, foreninger og kommunalt fagpersonale herunder skolelærer, pædagoger, SSP- medarbejdere sundhedsplejersker og familierådgivere kan ansøge på vegne af børn og unge bosiddende i Egedal Kommune.

Børn og unge i aldersgruppen 3-17 år. 

Det er en faglig vurdering, hvorvidt barnet/den unge kan have gavn af puljens midler. I vurderingen kan følgende forhold spille ind:

 1. At familiens økonomi er en hindring.
 2. At familien ikke prioriterer barnets fritidsaktivitet.
 3. At barnet er socialt isoleret.
 4. At barnet lider af overvægt.
 5. At barnet har behov for understøttelse af den motoriske udvikling.
 6. Øvrige forhold som har til konsekvens, at barnet er fritids-inaktivt. 

Tilskud til foreningskontingenter og aktivitetsbetaling

Fritidspas kan anvendes til hel eller delvis betaling af et barns foreningskontingenter og aktivitetsbetaling. For mindre børn kan det også dreje sig om forældre-barn aktiviteter. Det er muligt at søge om tilskud på op til 2.000 kr. pr. barn årligt.

Tilskud til konkurrence eller andet foreningsrelateret rejseaktivitet

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af udgifter forbundet med foreningsarrangerede ture, rejser, konkurrencer mv. udover kontingent- eller aktivitetsbetaling. Herudover kan søges om tilskud til transport til og fra fritidsaktiviteten.  En individuel vurdering afgør tilskuddets størrelse.

Tilskud til særligt udstyr

Hvis barnets fritidsaktivitet kræver specialudstyr, som købes af foreningen, er det muligt at søge om tilskud hertil udover kontingent- eller aktivitetsbetaling. Der kan årligt søges tilskud på op til 1.000 kr. pr barn.

Der ydes tilskud til foreningsdrevne folkeoplysende fritidsaktiviteter og aktiviteter drevet af Egedal Musik- og Kulturskole. Der kan som udgangspunkt ikke søges om tilskud til foreningskontingent og aktivitetsbetaling udenfor kommunen.

Der ydes kun tilskud til en aktivitet pr. barn pr. år.

Der er mulighed for at søge puljen løbende hele året.

Alle tilskud udbetales direkte til den forening eller til Egedal Musik- og Kulturskole, hvortil kontingent, aktivitet, udstyr etc. er relateret.

Søg digitalt via linket øverst på siden.

Ansøgningsskemaet indeholder følgende oplysninger:

 • Forældre, forening eller fagperson der ansøger
 • Barnets navn og adresse
 • Beskrivelse af hvad der søges tilskud til
 • Beløb der ansøges om
 • Navn på foreningen eller skolen som tilskud skal udbetales til.

Kultur og Fritid hjælper gerne med hvordan der ansøges og med at finde en forening, der udbyder den idræt eller anden fritidsaktivitet, som barnet gerne vil gå til. Kultur og fritid kan kontaktes på 7259 7656 eller på kulturogfritid@egekom.dk.

Puljen er på 200.000 kr.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier