Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Frivillige og foreninger Tilskud og puljer til foreninger Pulje til Åben Skole-forløb

Pulje til Åben Skole-forløb

Den åbne skole åbner sig overfor det omgivende samfund ved at samarbejde med lokale foreninger, biblioteker, ungdomsskolen, museer, musikskoler, virksomheder med flere. Åben skole skal bidrage til en mere varieret skoledag og styrke elevernes læring, trivsel og motivation. Der er årligt afsat 100.000 kr. til Åben Skole-forløb med foreninger og mindre virksomheder for at styrke samarbejdet med skolerne.

Værd at vide om Åben Skole puljen

Åben Skole-puljens formål er at:

 • styrke samarbejdet mellem folkeskole, foreninger og små og mellemstore virksomheder.
 • skabe en mere varieret skoledag, der øger kvalitet, trivsel og motivation hos Egedals børn og unge via praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb.
 • gøre det attraktivt og nemt for foreninger og små og mellemstore virksomheder at indgå samarbejde med folkeskolen gennem partnerskaber og forløb med skolerne.
 • gøre det enkelt for skolerne at se kommunens forløb på skolenivirkeligheden.dk/egedal, som også omfatter tilbud fra Egedal Biblioteker, Ung Egedal, Lokalhistorisk Arkiv & Museer med flere.
 • eleverne får et større kendskab til Egedals virksomheder og foreningsliv.
 • motivere flere elever til at vælge erhvervsfaglige uddannelser på den lange bane.

 • Åben Skole-puljen er årligt på 100.000 kr.

 • Puljen kan søges af foreninger og små og mellemstore virksomheder 

 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller træneraflønning samt eventuelle materiale-omkostninger forbundet til afholdelse af et Åben Skole-forløb.

 • Udgifter til materialer, som anvendes udover Åben Skole-forløbet.
 • Transportudgifter til klassen, da disse afholdes af skolen selv.

 • Puljen søges ved at lægge et eller flere forløb på portalen skolenivirkeligheden.dk/egedal samt være i dialog med administrationen for at kvalitetssikre forløbet.

 • Der er løbende frist for at lægge forløb ind. Skolerne kommunikerer løbende om de tilgængelige tilbud. Kommunikationen intensiveres til skolerne i foråret i forbindelse med fagfordeling og forberedelse af det kommende skoleår. Det er i og efter denne periode, foreninger og virksomheder særligt kan forvente at blive kontaktet. 
  Der tildeles midler, indtil puljen er tom.

Ønsket er, at paletten af Åben Skole-tilbud bliver så bred som muligt. Udgangspunktet er derfor at

 • Der maximalt tildeles 10.000 kr. pr. virksomhed/forening.
 • Midlerne fordeles 50/50 mellem mindre virksomheder og foreninger.

Fordelingen af puljemidler baseres på skolernes efterspørgsel. Viser puljens midtvejsstatus (juni-august) et sandsynligt mindreforbrug, og er der særlig søgning på udvalgte forløb, kan kriterierne undtages med henblik på, at flere elever får glæde af de udbudte forløb.

Der arbejdes efter at sikre bredest mulig spredning af forløb fra foreninger og virksomheder i forhold til

 • Faglighed, så skolerne præsenteres for flest mulige forskellige tilbud fra foreninger og virksomheder, der opfylder læringsmål i flest muligt og forskelligartede fag.
 • Geografi, så flest mulige børn i kommunen får glæde af tilbuddene, børnene oplever varieteten af tilbud rundt om i kommunen og foreninger og virksomheder fra alle egne af kommunen tilgodeses.
 • Klassetrin, så forløbene så vidt muligt tilgodeser indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

For erhverv gælder desuden, at støtten primært uddeles til små og mellemstore virksomheder.

Alle forløb gennemgås i dialog med forløbsholder for at sikre den faglige kvalitet og enighed om ansøgte beløb.

Valget af foreninger og små virksomheder sker ud fra ovenstående kriterier af den nedsatte tværfaglige arbejdsgruppe af medarbejdere fra Kultur og Fritid, Erhverv og Dagtilbud og skole i Egedal Kommunes administration.

For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt:

 • Tilskud udbetales, når administrationen har modtaget skolens bekræftelse på, at forløbet er afholdt, og forløbsholder har indsendt kvittering på eventuelt afholdte omkostninger til materialer.
 • Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Egedal Kommune. Forløbsholder fremsendes elektronisk faktura på aftalte beløb til Kultur og Fritids EAN-nummer, mærket Åben Skole, forløb, klasse og skole.
 • Udbetaling af tilskud til foreninger på aftalte beløb sker til den NEM-konto, der er tilknyttet foreningens CVR nr.

Kontaktlæreren fra de deltagende klasser får efter bekræftelse tilsendt link til (en kort) evaluering af forløbet.

Disse foreninger og virksomheder har tilbudt et eller flere forløb i skoleåret 2022/2023:

Foreninger:

Kong Svends Spejder, Ledøje-Smørum Tennis, Ølstykke Tennis Klub, Ganløse Skytteforening, Ganløse Svømmeklub, Ledøje Smørum Badminton, Smørum Golfklub, Ølstykke Bordtennis Klub, Ganløse Tricenter, Ledøje Smørum Fodbold Klub, Ølstykke Skytteforening, HØJ Håndbold, Ganløse Gymnastik.

Virksomheder:

Sara Grabow, Stenlien, Lykkedal, Storevang Besøgsbondegård

Tusind tak for alle jeres spændende forløb, som mange klasser på tværs af kommunen og årgange har fået glæde af!

Disse foreninger og virksomheder har indtil videre tilbudt et eller flere forløb i skoleåret 2023/2024:

Foreninger:

Egedal Basket, SGIF (fodtennis), Ledøje-Smørum Tennis, Ølstykke Tennis Klub, Ganløse Svømmeklub, Smørum Golfklub, Ølstykke Bordtennis Klub, Ledøje Smørum Fodbold Klub, Ølstykke Skytteforening, HØJ Håndbold, Ølstykke Fodbold Club, Ledøje-Smørum Fodbold, Ganløse Gymnastik og Ganløse Skytteforening (udgået).

Virksomheder:

Stenlien, Lykkedal,  BOVAK, uQualio, CFT Tandhjulsfabrik, Becher Madsen Service og Storevang Besøgsbondegård (udgået).

Tusind tak for alle jeres spændende forløb, som mange klasser på tværs af kommunen og årgange vil få glæde af!

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier