Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur, fritid og idræt Book lokaler og anlæg Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Information om brug af personoplysninger i Egedal Kommunes Booking- og Tilskudsportal.

Booking- og tilskudsadministration

Information om behandling af personoplysninger på kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune.

Efter databeskyttelsesforordningens (1) artikel 13 og 14 skal vi give en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om borgere.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnumre og e-mails).
 • CPR-nummer.
 • Følsomme personoplysninger, hvis det har betydning for sagsbehandlingen.
 • Navn og cvr-nummer på den virksomhed/forening/organisation, som du er kontaktperson for.

 

Formålene med behandlingen af personoplysninger

Vi har indsamlet personoplysninger til:

 • At kunne yde tilskud og støtte efter Folkeoplysningsloven.
 • At kunne yde tilskud til træner- og lederuddannelser.
 • At kunne behandle ansøgninger til en række puljer under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, herunder frivillighedspuljen og åbenskolesamarbejdet.
 • At yde tilskud til voksenundervisning og behandle mellem-kommunale refusioner på aftenskoleområdet.
 • At kunne bevilge fritidsbrugerpas.
 • At kunne indgå samarbejder med frivillige på kultur- og fritidsområdet.
 • At kunne offentliggøre information om brugerne af kommunale faciliteter.
 • At kunne sende informationer, nyhedsbreve og deslige ud til frivillige foreninger.
 • Generel sagsbehandling.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Folkeoplysningsloven
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e og art. 9, stk. 2, litra f.

 

Sådan indhentes personoplysninger

Borgere indsender selv oplysningerne via booking-, tilskuds- og puljeansøgninger. Personoplysninger kan desuden være indtastet af foreningsansvarlige, der opretter nye kontaktpersoner til en forening eller søger personrelaterede tilskud.

I visse tilfælde indsamler vi også personoplysninger fra det centrale personregister (CPR-registeret).

I visse tilfælde modtager vi personoplysninger fra andre kommuner i forbindelse med mellem-kommunale refusioner på aftenskoleområdet.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive personoplysninger til disse modtagere, hvis det er nødvendigt for Kultur- og Fritids arbejdsproces.

 • Anden offentlig myndighed i form af din hjemkommune, hvis du har deltaget i aftenskolehold i Egedal Kommune, men bor i en anden kommune.
 • Egedal Kommunes Folkeoplysningsudvalg, hvis repræsentanter repræsenterer de frivillige foreninger i kommunen.
 • Vi har underskrevet en databehandleraftale med KMD i relation til driften af booking- og tilskudssystem.

Vi videregiver i øvrigt ikke personligoplysninger til andre tredjeparter.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtet til i forhold til dansk lovgivning.

 

Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Du har ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.
 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 

Henvendelse til Egedal Kommune

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til:

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon: 7259 6000

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller give andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.

Send sikker post til vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) via borger.dk eller e-Boks.

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier