Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Job og ledighed Jobcenter Sagsbehandlingstider i Jobcenter og ydelse

Sagsbehandlingstider i Jobcenter og ydelse

Her finder du de politiske vedtagende sagsbehandlingstider i Jobcenter og ydelse, herunder for Jobcenteret.

Sagsbehandlingstiden er den tid der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens beskæftigelses- og ydelsesområde.

Fristen gælder fristen fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Antal arbejdsdage
Afgørelse om mentorstøtte 30 dage 
Afgørelse om tilbud om vejledning og opkvalificering 14 dage 
Afgørelse om uddannelsesløft 14 dage
Afgørelse om virksomhedspraktik  14 dage 
Afgørelse om selvfunden virksomhedspraktik  14 dage 
Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktik 14 dage 
Afgørelse om ansættelse med løntilskud 14 dage 
Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist 60 dage
Afgørelse om ressourceforløb efter indstillingen fra rehabiliteringsteamet 14 dage
Afgørelse om jobafklaringsforløb efter indstillingen fra rehabiliteringsteamet 14 dage
Afgørelse om fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteam 14 dage
Afgørelse om støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende efter indstilling fra rehabiliteringsteam 14 dage
Afgørelse om tilbud hos anden aktør (ledighedsydelsesmodtagere) 30 dage 
Afgørelse om hjælp til kurser og arbejdspladsindretninger for personer i fleksjob 14 dage 
Afgørelser om hjælp til selvforsørgende Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper
Afgørelse om tilbud til unge under 18 år Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper
Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads 14 dage 
Afgørelse om personlig assistance som hjælpemiddel 90 dage
Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (udover 24 km) 14 dage 
Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (anslåede udgifter) 14 dage 
Afgørelse om jobrotation  14 dage 
Afgørelse om udbetaling af jobrotationsydelse 30 dage
Afgørelse udbetaling af voksenlærling tilskud 30 dage
Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud 14 dage 
Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads, når borgeren er i ordinær beskæftigelse 90 dage
Afgørelse om opkvalificering ved afskedigelse 30 dage
Afgørelse om fleksløntilskud til ansatte 10 dage
Afgørelse om fleksløntilskud til selvstændige 10 dage

 

Lov om aktiv socialpolitik  Antal arbejdsdage
Afgørelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse 7 dage
Afgørelse om kontanthjælp til personer der ikke har optjent ret til folkepension 7 dage
Afgørelse om  revalidering efter indstilling fra rehabiliteringsteam 90 dage
Afgørelse om ressourceforløbsydelse 7 dage
Afgørelse om ledighedsydelse 7 dage
Afgørelse om dansktillæg  10 dage
Revalideringsydelse  7 dage
Behovsbestemt ydelse - enlige forsørgere mellem to uddannelsesforløb 7 dage
Kontanthjælp til visse persongrupper 7 dage
Særlig støtte 10 dage
Hjælp i særlige tilfælde 10 dage
Repatriering 20 dage
Reintegrationsbistand 20 dage
Efterlevelseshjælp 10 dage

 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.  Antal arbejdsdage
Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv.  90 dage 
Afgørelse om udbetaling af personlig assistance

30 dage

 

Lov om integration af udlændinge i Danmark  Antal arbejdsdage
Afgørelse om tilbud om korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, ordinære uddannelsesforløb og særlige opkvalificerende forløb 30 dage
Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik 30 dage 
Afgørelse om ansættelse med løntilskud  30 dage 
Afgørelse om tilbud om mentorstøtte 30 dage
Afgørelse om hjælp til deltagelse i særlige forløb, transport, værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmaterialer og egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole 14 dage

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Antal arbejdsdage
Afgørelse om fritagelse for rådighed  14 dage

 

Lov om sygedagpenge Antal arbejdsdage
Afgørelse om sygedagpenge til en sygemeldt borger 10 dage
Afgørelse om sygedagpengerefusion til en arbejdsgiver der udbetaler løn under sygdom 10 dage
Afgørelse om § 56 ordning 15 dage

 

Lov om social pension Antal arbejdsdage
Afgørelse om førtidspension 90 dage
Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg 20 dage

 

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier