Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Job og ledighed Integration Repatriering

Repatriering

Læs om mulighederne for at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Er du udlænding med opholdstilladelse i Danmark og omfattet af repatrieringsloven, kan du få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Du kan henvende dig til Dansk Flygtningehjælp for råd og vejledning om dine rettigheder. Du kan også læse om repatriering, finde film og pjecer om at repatriere, og booke tid til rådgivning på www.atvendehjem.dk. Dansk Flygtningehjælp kan kontaktes på tlf. 3373 5000.

Når du har fået rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp og besluttet dig for at vende hjem, vil din bopælskommune modtage brev om din beslutning. Herefter behandler bopælskommunen din ansøgning om repatriering.

Du er omfattet af repatrieringsloven, hvis du er:

Flygtning, Familiesammenført til flygtninge.

Familiesammenført udlænding, og som har haft opholdstilladelse i Danmark i min. 5 år.

Dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab.

Udlænding med opholdstilladelse i Danmark fra før 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.

Er du udlænding med opholdstilladelse på andet grundlag, kan du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

Du er ikke omfattet af repatrieringsloven, hvis du:

Ikke har opholdstilladelse i Danmark.

Er dansk eller nordisk statsborger, selvom du tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende.

Er statsborger fra EU-/EØS lande eller Schweiz.

Har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.

Du kan evt. få økonomisk støtte i form af en engangsydelse til:

Rejseudgifter.

Transport af personlige ejendele.

Hjælp til etablering i hjemlandet.

Indkøb og transport af erhvervsudstyr.

Udgifter til lægeordineret medicin, sygeforsikring og personlige hjælpemidler.

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn.

Betingelser for økonomisk støtte og støttens størrelse

Reintegrationsbistand
Udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand. Udlændinge, der opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er 50 år og ikke kan skaffe sig et forsørgelsesgrundlag på grund af helbredsmæssige grunde, kan også få reintegrationsbistand.

Pension
Er du pensionist, har du eventuelt mulighed for at tage din pension med til hjemlandet i forbindelse med repatriering, hvis du opfylder betingelserne. Du kan kontakte Udbetaling Danmark, International Pension for at høre, om du opfylder betingelserne for at medtage din pension til hjemlandet og hvor meget af pensionen, der kan medtages. Pensionens størrelse afhænger af de aftaler, Danmark har indgået med de enkelte lande.

Fortrydelsesret
Afhængig af dit opholdsgrundlag i Danmark, har du evt. fortrydelsesret i forbindelse med repatriering. Hos Dansk Flygtningehjælp kan du få oplyst, om du har fortrydelsesret ved repatriering. Hvis du fortryder, skal du fra hjemlandet kontakte Dansk Flygtningehjælp, som kan yde faglig råd og vejledning i forhold til din konkrete situation og aktuelle forhold i det pågældende land. Hvis du fortryder, skal du betale din etableringsstøtte tilbage.

Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Det er en betingelse, at du ikke selv har formue, der kan dække udgifterne til repatriering.

Du kan få økonomisk støtte til følgende (alle beløb er angivet i 2019-niveau):

Udgifter til rejsen fra Danmark til dit hjemland eller dit tidligere opholdsland.

Udgifter på højst 30.600 kr. pr. person til transport af dine personlige ejendele op til 2 m3 pr. person eller til køb af personligt bohave.

Udgifter på højst 16.124 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for dit eller din families erhverv i hjemlandet eller tidligere opholdsland.

Hjælp til etablering i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland. Der gives op til 139.274 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og op til 42.476 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Støtten udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis 55.709 kr./16.990 kr. udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens 83.565 kr./25.486 kr. som udgangspunkt udbetales et år efter udrejsen fra Danmark.

Udgifter på højst 16.124 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme dine beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 20.824 kr. til transport af udstyret.

Udgifter til skolegang i hjemlandet på 520 kr. om måneden pr. barn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år, i op til 4 år, dog højst til det fyldte 16. år.

Udgifter til din sygeforsikring i dit hjemland eller dit tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring. Der gives op til 7.803 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier