Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Job og ledighed Integration Egedal hjælper Ukraine Modtagelsen i Egedal

Modtagelsen i Egedal

Egedal Kommune er klar til at tage imod de ukrainske flygtninge, der ankommer til kommunen, og står klar med relevante faciliteter til indkvartering til de borgere, der bliver anvist fra Udlændingestyrelsen ud fra det forventede antal ukrainske flygtninge, der ankommer til Danmark.

Vi skal, som det ser ud nu, her i Egedal Kommune tage imod 87 borgere ved modtagelse af 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan, mens det tilsvarende antal for 20.000 ukrainske flygtninge på landsplan betyder, at vi skal tage imod 174 borgere i Egedal. Vi huser bl.a. ukrainske flygtninge i midlertidige boliger på Porsebakken i Smørum og Langekær i Ølstykke. 

På Udlændingestyrelsens hjemmeside kan du dagligt se de seneste tal i udviklingen i antal af ukrainere, som er visiteret til kommunerne og fordelingen til de enkelte kommuner. Find tallene her

Sådan tager vi imod

Når borgerens sag er færdigbehandlet hos Udlændingestyrelsen, får kommunen et orienteringsbrev med oplysninger om den pågældende borger. Egedal Kommune skal inden for 4 dage behandle sagen og visitere borgeren til en bolig, hvis borgeren ønsker dette. Da der ikke følger kontaktoplysninger med på borgerne, er vi lige nu nødt til at afvente, at borgeren møder personligt op på rådhuset. Når det sker gennemføres en visitationssamtale i jobcenteret. Borgerne har ret til forsørgelse fra kommunen, og i forbindelse med visitationen behandler vi derfor også en eventuel ansøgning om ydelse. I samme periode hjælper vi også med at registrere borgerne i CPR-registeret, udsteder sundhedskort og MitID samt opretter Nemkonto mv.

Vi opfordrer desuden borgerne til at få gennemført et sundhedstjek ved deres praktiserende læge, som de også får tildelt af kommunen. Ved sundhedstjekket får borgerne blandt andet mulighed for at få lavet aftaler om evt. manglende vaccinationer for mæslinger mv. og en samtale for at identificere eventuelle traumer, der kræver behandling. Herefter arrangerer vi transport til borgerens midlertidige bolig.

Status på indkvartering

Egedal Kommune råder på nuværende tidspunkt over de midlertidige flygtningeboliger på Porsebakken i Ledøje og Langekær i Ølstykke. Der er samlet set gjort 15 værelser klar til indflytning med dags varsel. Disse værelser vil dog hurtigt blive fyldt op, hvis der skal indlogeres mere end 100 borgere, som vi forventer. Vi er derfor i fuld gang med at identificere yderligere muligheder for indkvartering af flygtninge i kommunen.

Det drejer sig om følgende:
• opstilling af midlertidige pavilloner på forskellige lokationer i kommunen.
• leje af tomme erhvervsejendomme, der let kan omdannes til midlertidige boliger.
• tomme lejligheder ved de forskellige boligselskaber i kommunen.
• privat indkvartering – eksempelvis ved leje af hele villaer eller værelser.
• kontakt til lokale ejendomsmæglere ift. at undersøge leje af ejendomme til formålet.
• muligheden for at bringe den allerede eksisterende bygningsmasse i spil på den helt korte bane – herunder spejderhytter, skoler mv. - undersøges ligeledes.

Særlig opmærksomhed ift. familier med børn

Der ligger en stor og vigtig opgave i at sikre, at flygtningebørnene bliver indsluset på en god måde i skole og daginstitution. Derfor koordineres der med skole- og dagtilbudsområdet samme dag, som kommunen modtager visitationsbrevet. Hvis jobcenteret ved modtagelsen bliver opmærksom på, at forældre og/eller børn er voldsomt påvirkede/traumatiserede af situationen, tages der kontakt til Social og handicap, som sørger for at familien får en sagsbehandler, som koordinerer traumebehandlingen.

Vi antager, at der, hvis vi modtager 174 flygtninge med opholdstilladelse her i kommunen, vil være ca. 40 børn i alderen 0-5 år og ca. 80 børn i den skolesøgende alder. Derudover er der også flygtninge, der har ophold ved turistvisum. De vil blive behandlet på lige fod med børn, der har fået opholdstilladelse.
Vi planlægger derudfra at udvide med følgende model:

• Elever fra Ukraine vil blive indsluset i modtageklasser fra 0.-7-klasse i hhv. distrikt Stenløse og Smørum.
• Elever fra 8.–10. kl. vil blive indsluset i en udskolingsenhed i samarbejde med Ung Egedal.

Flygtningebørn i førskolealderen vil blive tilbudt plads i en af kommunens kommunale daginstitutioner. Så vidt det er muligt, vil der ved indmeldelse i dagtilbud blive taget hensyn til de særlige behov børnene har samt beliggenhed ift. den flygtningebolig der tildeles familien.

De børn der kommer vil have ret til både sundhedspleje og tandpleje samt pædagogisk psykologisk rådgivning på lige fod med andre børn.

Hjælp til at komme i arbejde 

Virksomhedskonsulenterne i jobcenteret hjælper de mange flygtninge med at finde et arbejde, når de er kommet på plads i kommunen. I denne forbindelse rækkes der ud til virksomheder i og omkring Egedal Kommune, hvoraf mange allerede har meldt ud, at de står klar til at hjælpe.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier