Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Spildevandsplan Vandmiljø Omlægning af Stenløse Å

Omlægning af Stenløse Å

Note: Nedenstående afsnit er en del af den eksisterende spildevandsplan, som blev vedtaget i maj 2019. I april 2023 blev det konkrete projekt henlagt, og der arbejdes med en ny plan i forbindelse med Delområdeplan Ølstykke-Stenløse, som byrådet besluttede at igangsætte d. 24. april 2024.  Oversvømmelser i Stenløse By

I forbindelse med skybrud sker tilstrømningen af vand til Stenløse Å fra de befæstede områder i Stenløse By næsten øjeblikkeligt. Da skybrud de senere år er tiltaget i såvel hyppighed som intensitet, nås kapacitetsgrænsen for hvad åen kan rumme stadig oftere, og der sker skadevoldende oversvømmelser. I takt med at Egedal By bebygges, og den tidligere landbrugsjord bliver befæstet, øges tilstrømningshastigheden til åen især ved kraftig nedbør, og da muligheden for at nedsivning er kortlagt som begrænset i Egedal By, forventes belastningen af Stenløse Å øget.

Omlægning af Stenløse Å (se note)

Det vil være meget dyrt at håndtere de større regnmængder inde i Stenløse By. Derfor undersøger Egedal Kommune og Novafos nu, om problemet kan løses ved at føre Stenløse Å nord og øst om Stenløse By. Denne omlægning af åen vil være økonomisk attraktiv for kommunens borgere og forsyningen, der ellers ville skulle anlægge store forsinkelsesbassiner inde i Stenløse By for at håndtere vandmængderne. Projektet er stadig på undersøgelsesstadiet, hvor kommunen og forsyningen sammen udarbejder et projektforslag til endelig beslutning, der blandt andet beskriver de juridiske, finansielle samt miljø- og planmæssige forudsætninger.Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier