Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Spildevandsplan Regler og retningslinjer Byggemodning

Byggemodning

Byggemodning og design kriterier

Hvis en bygherre ønsker sikkerhed for efterfølgende offentlig overtagelse af et privat udført kloakanlæg, skal der inden projektering påbegyndes, være indgået en skriftlig byggemodningsaftale med Novafos A/S om udførelsen af anlægget. Hvis en bygherre ønsker at spildevandsanlægget skal forblive privat (fælles-privat), skal der etableres et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, som fastlægger grundejernes ejerskab, ansvar for vedligeholdelse og fordeling af udgifter. Spildevandslauget skal være nedsat inden anlægsarbejdet påbegyndes, hvis der på det tidspunkt er mere end en ejer involveret eller senest på det tidspunkt, hvor der sker udstykning, og der da bliver mere end en ejer af kloakanlægget. Vedtægter for et privat spildevandslaug skal godkendes af byrådet/kommunalbestyrelsen. I byggemodningsforløbet skal spørgsmål om håndtering af regnvand behandles tidligst muligt, således at de egnede løsninger kan komme i betragtning og indgå effektivt og tilfredsstillende i gennemførelse af projekterne. Ved nyanlæg og større ombygninger skal regnvandshåndteringen være fremtidssikret med klimafremskrivning jf. afsnit om dimensionering. Vær opmærksom på, at der ved tilslutning til eksisterende kloak eller udledning til vandløb, kan blive stillet krav om yderligere forsinkelse på egen grund.

 

Design kriterier for dimensionering ved ny kloakering 

Kloakeringsprincip
Separatkloakering
Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn 1 gang hvert 5. år
Sikkerhedstillæg
 
Statistisk usikkerhed 1.1
Klimafaktor  1.3
Fortætning  1.0
Samlet sikkerhedstillæg  1.43

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier