Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Private spildevandsanlæg Krav til udledningen af dit spildevand

Krav til udledningen af dit spildevand

Dit spildevand kan påvirke miljøtilstanden i kommunens søer og vandløb. Derfor skal du søge tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg.

Ejendomme uden for byområder ligger typisk langt fra hinanden, og det vil derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere dem alle og transportere alt spildevandet til det kommunale renseanlæg. Har du en ejendom udenfor byområdet, kan der derfor være behov for, at du etablerer et privat spildevandsanlæg, for at undgå at udledning af dit spildevand belaster vandløb og søer.

Det er derfor vigtigt, at der sker en tilstrækkelig rensning af spildevand fra ejendommene udenfor kommunens kloaknet. Når spildevandet skal renses, skal det ske ved etablering af en privat renseløsning (renseanlæg) på den enkelte ejendom.

Når du skal etablere et spildevandsanlæg eller ændre et eksisterende anlæg, skal du søge kommune om tilladelse. 

Krav til udledningen af dit spildevand

Der er opstillet rensekrav til private spildevandsanlæg. Rensekravene er opstillet på baggrund af en oversigt over de områder af kommunen, hvor vandmiljøet er påvirket af spildevand. Derfor er kravene til din spildevandsrensning afhængig af, hvor i kommunen du bor.

På kortet nedenfor kan du se hvilke krav der stilles til udledningen af spildevand, der hvor du bor. Ved at klikke på ”temavælger” på kortet, kommer signaturen frem. Under kortet finder du et skema, der forklarer hvad de forskellige renseklasser betyder og hvilke rensekrav de dækker over.

Tabellen viser krav til stofreduktion i de fire forskellige renseklasser jf. spildevandsbekendtgørelsen.

Tabel over krav til stofreduktion

Renseklasse

BI5*

Total fosfor

Nitrifikation**

SOP – skærpet krav til reduktion af organisk stof, fosfor og nitrifikation 95% 90% 90%
SO – skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation 95%   90%
OP - reduktion af organisk stof og fosfor 90% 90%  
O – reduktion af organisk stof 90%    

*BI5 er et mål for indholdet af organisk stof i spildevand
**Nitrifikation er omdannelse og fjernelse af kvælstof

Valg af spildevandsanlæg

Du kan vælge forskellige metoder til at rense dit spildevand. Alt spildevand udenfor kloakopland skal føres gennem en bundfældningstank, men udløbet fra bundfældningstanken kan føres gennem forskellige renseanlæg. Disse renseanlæg skal vælges alt efter hvilken renseklasse, du skal overholde, der hvor du bor (se ovenstående kort).

De forskellige anlæg har forskellig rensegrad overfor de forskellige stoffer, der skal fjernes fra spildevandet inden udledning til vandmiljøet omkring din ejendom. Tabellen herunder giver en oversigt over, hvilke anlæg der skal anvendes for at overholde de forskellige renseklasser.

Tabel over spildevandsanlægs renseklasser

Anlæg/renseklasse 

SOP

OP

SO

O

Nedsivningsanlæg X X X X
Pilerensningsanlæg  X X X X
Minirenseanlæg med fosforrensning  X X X X
Minirenseanlæg uden fosforrensning      X X
Sandfilter      X X
Rodzoneanlæg        X

Du kan læse mere om principperne bag de forskellige typer anlæg nedenfor.

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier