Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Lejebolig Klage Huslejenævn

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler klager omkring lejemål til beboelse i private boligbyggerier. Du kan klage til huslejenævnet, hvis du bor i et privat boligbyggeri og er uenig med udlejer om forhold vedrørende lejekontrakten.

Egedal Kommune har pr. 1. januar 2024 nedsat sit eget huslejenævn. Huslejenævnet behandler sager vedrørende:

Hvilket klager behandler nævnet?

 • Uenighed om lejeforhøjelser
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Vilkår i lejekontrakten
 • Vand og varmeregnskab, acontobetaling
 • Installation af vandmålere
 • Antennebidrag
 • Vedligeholdelse
 • Lejers ret til at lave forbedringer
 • Husorden
 • Opsigelse
 • Fraflytning, og modregning i depositum

Koster det noget at klage?

Henvendelsen skal ske skriftligt, og du skal oplyse, hvad klagen drejer sig om. Du skal vedlægge kopi af lejekontrakten.

Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 357 (2024) jf. lov om boligforhold §82, stk. 1. Nævnet modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning, når din henvendelse er modtaget.

Huslejenævnet gør opmærksom på, at nævnet er forpligtet til at partshøre den anden part i en sag, og du skal være opmærksom på, at din klage derfor i den forbindelse kan blive videresendt til udlejer for bemærkninger.

Huslejenævnets afgørelse er ikke en dom og kan ikke gennemtvinges. Er der tilfælde, hvor en del ikke retter sig efter afgørelsen, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.

Begge parter kan anke afgørelsen for Boligretten. Indbringes afgørelse skal dette dog ske inden for fire uger efter nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Nævnet gør desuden opmærksom på, at udlejer kan blive pålagt et gebyr på kr. 6.827,- (2024), hvis lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse.

Normtal til administration

Normtal for administration (orientering til administratorer) 
Huslejenævnet har fastsat normtallet for administration for:

2024 - kr. 3.600,- ekskl. moms pr. beboelseslejemål

Hvor skal du henvende dig?

Hvis du ønsker at indbringe din sag for Huslejenævnet skal det ske ved hjælp af Egedal Kommunes sikker post.

Generelle henvendelser kan ske til Huslejenævnets sekretariat, der har adressen:

Egedal Kommune
Huslejenævnet
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Nævnets sekretær kan kontaktes på telefonnummer 72 59 61 51

Henvendelse kan ske til at nævne telefonen som er:

Mandag - fredag ​​​​​kl. 10.00-11.00.

Huslejenævnet

Nævnet består af:
Helene Hviid, Formand
Jesper Johannes Larsen, lejernes repræsentant
Peter Meinecke-Søes, udlejernes repræsentant.

Kontakt

Huslejenævnet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefoniske åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier