Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Lejebolig Klage Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet behandler klager omkring lejemål til beboelse i almennyttigt boligbyggeri. Du kan klage, hvis du er uenig med din udlejer om forhold vedrørende lejeaftalen.

Egedal Kommune har pr. 1. januar 2024 nedsat sit eget beboerklagenævn. Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende:

Hvilke klager behandler nævnet?

 • Formalia i forbindelse med huslejeforhøjelse
 • Mangler ved boligens stand ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning (tilbagebetaling af indskud/depositum)
 • Tidsfrister for udførelse og færdiggørelse af arbejde påbegyndt af udlejer
 • Installationer og forbedringer
 • Betaling af vand og varme (forbrug)
 • Beboernes betaling til fællesantenne mv.
 • Ret til fremleje, overtagelse eller bytte af lejemål
 • Lovlighed af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
 • Afslag på anvisning af ledige lejligheder
 • Husorden

Koster det noget at klage?

Henvendelse til beboerklagenævnet skal være skriftlig. Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 167,- (2024). Nævnet modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning, når din henvendelse er modtaget. Gebyret tilbagebetales ikke.

Beboerklagenævnet gør opmærksom på, at nævnet er forpligtet til at dele den anden del i en sag, og du skal være opmærksom på, at din klage derfor i den forbindelse kan blive videresendt til udlejer for bemærkninger.

Beboerklagenævnets afgørelse er ikke en dom, og kan ikke gennemtvinges.
Er der tilfælde, hvor en del ikke rette sig efter afgørelsen, kan der være nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.

Begge parter kan indbringe afgørelsen for Boligretten. Dette skal dog ske inden fire uger efter nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Hvor skal du henvende dig?

Hvis du ønsker at indbringe din sag for Beboerklagenævnet skal det ske ved hjælp af Egedal Kommunes sikker post .

Generelle henvendelser kan ske til Beboerklagenævnets sekretariat, der har adressen:

Egedal Kommune
Beboerklagenævnet
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Nævnets sekretær kan kontaktes på telefonnummer 72 59 70 72.

Henvendelse kan ske til at nævne telefonen som er:

Mandag - fredag ​​​​​​​kl. 10.00-11.00.

Beboerklagenævnet

Nævnet består af:
Helene Hviid, Formand
Jesper Johannes Larsen, lejernes repræsentant
Nina Møller, udlejernes repræsentant.

Borger.dk

Relevante Links

Beboerklagenævnet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefontid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier