Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Lejebolig Boliganvisning

Boliganvisning

Kommunen har anvisningsretten over et mindre antal ledige almennyttige boliger, hvorfor vi i særlige tilfælde kan hjælpe dig med en bolig.

Du kan blive skrevet op til en bolig fra den boligsociale venteliste, hvis det vurderes, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig, eller hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør, at du har behov for en bestemt type bolig.

Opskrivning på den boligsociale liste sker efter en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Der er altså ikke tale om et almindeligt ventelisteprincip, hvor man får et nummer på listen. Når en bolig bliver ledig, vurderes det, hvem der har det mest akutte behov for en bolig, og om boligen matcher ud fra et økonomisk perspektiv. Kommunen råder kun over et begrænset antal boliger, hvorfor du må forvente, at der er ventetid på at få anvist en bolig.

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at du kan blive skrevet på den boligsociale liste:

 • Du skal have fast bopæl i kommunen (folkeregisteradresse) eller kommunen skal være handlekommune efter serviceloven
 • Du skal være ude af stand til at skaffe en bolig på egen hånd
 • Dit boligbehov skal være akut og permanent
 • Du skal være skrevet op i mindst to boligselskabet og skal kunne dokumentere dette

Derudover skal du tilhøre en af følgende målgrupper:

 1. Borgere, som har fået et tilbud om midlertidig indkvartering og som dermed er omfattet af Servicelovens § 80 (husvild)
 2. Borgere, der efter endt ophold i et botilbud og har behov for selvstændig bolig og af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
 3. Borgere, der opholder sit på et krisecenter eller herberg og af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
 4. Hjemløse, der af sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemer
 5. Borgere, der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud
 6. Børnefamilier, der er akut boligløse og af sociale og/eller psykiske årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
 7. Borgere, der af tungtvejende sociale og/eller psykiske og/eller helbredsmæssige årsager ikke kan bo i nuværende bolig, som har behov for støtte i egen bolig og hvor boligen er en del af en helhedsorienteret plan

Kriterierne for opskrivning på den boligsociale venteliste er godkendt af Byrådet den 29. november 2023.

 • Din boligsituation er selvforskyldt – f.eks. hvis du selv har opsagt din bolig
 • Du har fået folkeregister i kommunen ved at tage ophold hos familie, venner eller bekendte
 • Du har fået folkeregister i kommunen, fordi du har indgået et midlertidigt lejemål
 • Du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse
 • Du opholder dig på et krisecenter eller boligtilbud i kommunen, hvor kommunen ikke er handlekommune efter serviceloven
 • Du skal flytte fra nuværende bolig på baggrund af samlivsophør/skilsmisse
 • Du er flyttet i en bolig, hvor du allerede på indflytningstidspunktet vidste, var uegnet i forhold til størrelse, økonomi, helbred m.v.
 • Familiesammenføring
 • Du er gravid og ønsker en anden bolig
 • Du har en bolig, men ønsker en bolig, der bedre matcher dine behov, f.eks. en større bolig eller anden beliggenhed

Du kan ikke selv vælge, hvor i kommunen du ønsker at bo. Det betyder, at du kan få tilbudt en bolig i den anden ende af kommunen, end hvor du kommer fra. Kun i helt særlige tilfælde vil der blive taget hensyn til ønsker om en specifik boligplacering.

Du skal selv være aktiv boligsøgende.

Er du skrevet op i et boligselskab, skal du rette henvendelse dertil og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig.

Hvis du mener at opfylde kriterierne for opskrivning på den boligsociale venteliste, skal du henvendelse dig til kommunens borgerkoordinator på tlf.nr. 72 59 60 00 

Hvis du allerede har kontakt med en sagsbehandler i Jobcenter og ydelse eller Social og handicap, skal du rette henvendelse til denne.

Et afslag på din ansøgning til opskrivning på den boligsociale venteliste er en administrativ afgørelse. Det betyder at du ikke har mulighed for at klage over afgørelsen. I tilfælde af større ændringer i dine personlige forhold kan du bede om en genbehandling af din ansøgning.

Hvis din situation ændrer sig, efter du er blevet skrevet på den boligsociale venteliste, og du ikke længere opfylder kriterierne for at stå på listen, vil du blive slettet fra listen og orienteret herom. Opskrivningen revurderes af den ansvarlige sagsbehandler hver sjette måned.

Du er forpligtet til at henvende dig til din sagsbehandler, hvis du selv har fundet en bolig, eller hvis din situation ændrer sig. Mens du står skrevet op på den boligsociale venteliste, skal du fortsat være aktivt boligsøgende.

Du vil blive kontaktet når kommunen har et boligtilbud til dig.

Din sagsbehandler (ofte den der har skrevet dig på den boligsociale venteliste) får også besked om tilbuddet og kan hjælpe med råd og vejledning omkring boligstøtte, indskudslån m.v.

Hvis du ønsker at tage imod boligtilbuddet, skal du give besked tilbage indenfor fem arbejdsdage. Kommunen giver boligselskabet besked, og de kontakter dig angående de praktiske detaljer omkring lejekontrakt, indflytning m.v. Såfremt du siger ja til boligtilbuddet, har du samme vilkår og forpligtelser som de øvrige lejere i boligselskabet.

Du skal være opmærksom på, at du bliver slettet fra den boligsociale venteliste, hvis du afslår et rimeligt tilbud om varig bolig.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier