Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Olietanke Min olietank er utæt

Min olietank er utæt

Opdager du en læk fra dit olietanksanlæg, skal du straks stoppe spildet. Er der tegn på at dit anlæg har forårsaget en forurening, skal du straks ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis skaden er akut.

Hvad gør jeg, hvis min olietank er utæt?

Kontakt Klima, natur og miljø i Egedal Kommune og anmeld spildet.

Hvornår skal du kontakte alarmcentralen?

Du skal ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, når dit oliespild er akut. Ved akutte spild forstås i denne sammenhæng spild, der er af en betydelig størrelse, og som er opstået pludseligt og ikke har stået på i længere tid. Du skal eksempelvis ringe, hvis der ligger fri olie på jorden.

Kontakt din forsikring

Har du opdaget, at der er sket spild fra dit olietanksanlæg er det en rigtig god ide straks at kontakte din forsikring. Dit villaolietanksanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, når din tank er lovlig, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer. Når forsikringen kontaktes vil den typisk straks vurdere, hvilke tiltag, der skal foretages på din ejendom.

Hvis du opvarmer din bolig med olie fra en villaolietank, skal du som ejer af en olietank være omfattet af en forsikring. Denne forsikring skal dække udgifter til oprensning af evt. jordforurening, der er opstået i forbindelse med din olietank eller dit oliefyr.

Forsikringen for villaolietanke

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning, der betyder, at du som udgangspunkt automatisk er forsikringsdækket, hvis din tank er lovlig og du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. På Topdanmarks hjemmeside kan du læse mere om hvilke olieselskaber, der er med i forsikringsordningen og hvilke betingelser, der i øvrigt gør sig gældende i forbindelse med forsikringsordningen. Spørgsmål vedr. forsikringsordningen kan rettes til Topdanmark.

Derfor skal du reagere hurtigt

Der er en rigtig god grund til at du skal reagere hurtigt, hvis du opdager, at dit tankanlæg har spildt olie til omgivelserne.

Olie, der spildes på en jordoverfladen, vil trænge ned i jorden. Jo mere olie der spildes, og jo længere spildet har stået på, jo længere vil olien kunne spredes og jo dybere vil den kunne trænge ned.

Olie der har fået lov at sprede sig omkring - og eventuelt under - et hus er meget dyrt og kompliceret at fjerne. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af jordforureningen, kan en kompliceret oliespredning omkring dit hus kræve, at oprensningen af olieforureningen vil stå på i lang tid, og det er desværre noget, som ofte kommer til at berøre dig som beboer.

Hvad sker der, når kommunen involveres?

Når du ringer til kommunen, vil Klima, natur og miljø typisk straks sende en medarbejder på tilsyn på din ejendom. Tilsynet foretages for at vurdere sagen, herunder om der er sket en jordforurening, og om kommunen har hjemmel i jordforureningsloven til at påbyde en oprensning af jordforureningen.

Har kommunen påbudshjemmel, vil der blive udstedt et oprensningspåbud. Påbuddet vil formelt blive udstedt til tankejer, men er tankejer forsikringsdækket kører sagen oftest herefter mellem forsikringens miljørådgiver og kommunen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier