Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån)

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån)

Pensionistlån overgår til skatteforvaltningen fra 2024 og frem

Lån til betaling af ejendomsskatter overgår til Skatteforvaltningen

Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen. Men vilkårene er i hovedtræk de samme.

Vurderingsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med mere information.

Sådan låner du

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på Skat.dk.

Lånet

Lånet omfatter kun grundskyld. Du skal derfor fortsat betale for renovation, rottebekæmpelse og eventuel skorstensfejning m.v.

Du låner i ejendommens friværdi

Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis tinglyser Skatteforvaltningen en sikkerhed i ejendommens friværdi. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i ejendommen.

Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen.

Tilbagebetaling

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024 og frem. Din grundskyld opkræves derfor ikke via forskudsopgørelsen for 2024.

På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget de forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet.

Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv hos Skat

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024.

Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne.

Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte kommunen.

Afdrag

Du kan til enhver tid afdrage på dit ejendomsskattelån.

Ønsker du at indbetale på lånet, kan det ske på kommunens konto i Nordea.

Registreringsnummer: 2232 - Kontonummer: 43 76 89 90 93

I tekstfeltet bedes du skrive adresse og personnummer, så sørger vi for, at pengene bliver bogført på lånet, og fremsender en kvittering, når pengene er modtaget.

Der udsendes en årsopgørelse hvert år primo januar måned.

Hvis du vil indfri dit lån

Ønsker du at indfri dit ejendomsskattelån, skal du kontakte Borgerservice på telefon 7259 7673.

Hvis du sælger din ejendom, forfalder lånet til indfrielse. Det betyder, at du skal betale hele lånet tilbage, hvis du sælger ejendommen.

Lånebeløbet forfalder til indfrielse, når ejendommen skifter ejer eller ved ejers dødsfald. Lånet kan dog fortsætte, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo.

Ved fuld indfrielse af lånet, vil de renter, der er blevet tilskrevet lånet siden den 1. januar 2011, blive nedsat. Det betyder, at den reelle rente bliver mindre end den fastsatte rente. 

Renterne kan ikke trækkes fra i skat.

Hvis du vil omlægge dit realkreditlån

Egedal Kommune rykker for det meste gerne for et nyt lån. Der skal dog altid være plads til vores skadesløsbreve inden for den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Hvis du ønsker at omlægge et realkreditlån, skal din bank/realkreditforening sende os en kopi af lånetilbud på e-mail: ejendom.plan@egekom.dk att.: lån til betaling af ejendomsskat. Når vi har vurderet lånetilbuddet, sender vi svar til banken, som sørger for tinglysning af lånet.

Kontakt

Ejendomskontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier