Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Hegnssyn

Hegnssyn

Hvis du er blevet uenig med din nabo om hegn eller beplantning i skel, bør du altid først prøve om I ikke selv kan løse problemet. Kan I ikke enes om en løsning, kan du anmode Hegnsynet om en hegnssynsforretning.

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem naboerne. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Der kan dog være visse begrænsninger, som er fastsat i lokalplaner/ byplanvedtægter, tinglyste servitutter eller andet særligt retsgrundlag.

Sommerferie

Hegnssynet holder sommerferie i juli måned, samt følger skoleferien så vidt muligt.

Hvad er Hegnssynet

Hegnsynet er et privat tvistnævn, som fungerer uafhængigt af Egedal Kommune. Du skal henvende dig til Hegnsynet gennem kommunen, fordi kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for hegnsynets formand.

Læs mere om hegnssyn

Hegnsloven kommer kun til anvendelse, hvis naboer ikke kan blive enige om hegnsforholdet mellem deres ejendomme og derfor skriftligt anmoder om et hegnssyn.

Hegnsynet træffer kun afgørelser vedrørende konkrete tvister om hegnsforhold mellem grundejere, og kun i forbindelse med hegnssynsforretninger afholdt direkte på åstedet.

Vi kan ikke afgive udtalelser (syn og skøn) eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold.

Hegnsynet behandler kun sager der drejer sig om grønne eller faste hegn, som er placeret:

 • I eller tæt langs skellinjen mellem to ejendomme - fælleshegn.
 • Op til 1,75 meter fra skellinjen på egen grund langs ejendommens skel - egne hegn.

I et meget begrænset omfang, kan Hegnsynet behandle sager grene fra træer, og kun hvis de vokser direkte ind i og ødelægger fælleshegnet. Hvis de er til gene, så du ikke kan vedligeholde fælleshegnet, eller hvis de direkte er til fare for dig og din ejendom.

Derudover er din nabos træer kun omfattet af hegnsloven, hvis de tilsammen danner hegn.

 • Der skal være min. 4 træer, der står med en kort indbyrdes afstand.
 • De skal være ensartede af samme størrelse og stå på række.
 • De må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet og
 • De skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.

 • Hegnsynet kan ikke behandle spørgsmål der drejer sig om:
  Gener fra enkeltstående træer, herunder skyggegener fra høje træer. Sager af den karakter skal du anlægges ved domstolene.
 • Skellets beliggenhed. Disse sager skal afklares af en landinspektør.
 • Bygningsmure, der ligger op til skel.
 • Espalier, halvtage o. lign. på faste hegn eller mur i naboskel, der ikke er fælleshegn.

Din anmodning om hegnssyn skal være skriftlig og du skal benytte blanketten under Selvbetjening som du finder til højre.

Vær opmærksom på, at det ikke er Hegnsynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager, der selv skal sørge for, at skaffe alle oplysninger til sagen. Undersøg derfor, om der er servitutter, en lokalplan eller andet, som gælder for netop din ejendom og som kan have betydning for din sag.

Hegnsynet skal neutralt tage stilling til din og din nabos uenighed. Vi kan derfor heller ikke vejlede dig om din konkrete sag, før der afholdes møde på stedet.

Et hegnssyn koster 2.100 kr. i 2024. 

Du kan læse vejledningen Hegn og et godt naboskab , den handler om hegnsloven og beskriver hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail. Personlig henvendelse kun efter forudgående aftale.

Hegnsynsformand Keld Stenlien Hansen kan kontaktes på telefon, 2021 3224 eller mail keld@stenlien.dk.

Hvis du vil klage over Hegnsynets afgørelser, så skal du gøre det direkte til domstolene. Kommunen har ingen bemyndigelse til at behandle din klage, da Byrådet ikke har nogen beføjelser overfor Hegnsynets virksomhed.

Relevante links

Kontakt

Hegnssyn

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
hegnssyn@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier