Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Grundejers forpligtelser Beskæring af beplantning

Beskæring af beplantning

Som grundejer er du forpligtet til at klippe hæk og beskære beplantning ud til vejen.

Af hensyn til borgernes trafiksikkerhed skal du som grundejer klippe hæk og beskære beplantning ud til vejen.

Eksempelvis er svagtseende personer, kørestolsbrugere og gående med barnevogne afhængige af, at stier og fortov kan udnyttes i den fulde bredde.

Du skal med beskæring og klipning sikre, at:

 • Fortovet kan bruges i fuld bredde
 • Vejen skal kunne bruges i fuld bredde
 • Skilte skal være synlige
 • Lys fra gadelamper skal uhindret kunne nå fortov og vejareal
 • Brandhaner skal holdes fri for beplantning

Krav til beskæring

 • Du skal beskære og klippe helt ind til skel
 • Frihøjden over fortov skal minimum være 2,8 m
 • Frihøjden over vej skal minimum være 4,2 m
 • Bor du på en hjørneejendom, hvor trafikanter kan have dårlige oversigtsforhold, skal træer og buske omkring hjørnet holdes nede på en højde på max. 1 meter over vejmidten.

Kommunalt påbud om beskæring

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, kan kommunen påbyde dig at udføre en beskæring inden for en fastsat tidsfrist. Tidsfristen vil fremgå af et brev, som kommunen sender til dig. Hvis du ikke beskærer beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse i forbindelse med beskæring, kan du klage over afgørelsen ved at sende en mail til: vej@egekom.dk.  

 

Vejledning

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier