Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Grundejerforeninger

Grundejerforeninger

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere inden for et bestemt område. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og på den måde sikre, at området udvikles i den rigtige retning.

Grundejerforeninger i Egedal

Mange steder i Egedal Kommune er der oprettet grundejerforeninger. Nogle steder er medlemskab af grundejerforeningen frivillig, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem. Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Herunder ser du et kort over grundejerforeninger, ejerlaug mv. i Egedal kommune. Brug værktøjerne øverst til venstre i kortet til at zoome ind og ud. Eller skriv din adresse i søgefeltet til højre.

OBS: Der er mange data i kortet, så det kan være længe om at starte op.

Se mere på Kort over Egedal

 

Hvis du vil vide mere

Når der i en deklaration eller lokalplan står, at Egedal Kommune skal godkende vedtægter eller vedtægtsændringer sker dette i Byplan, Center for By, Kultur og Fritid. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Kommunen skal sikre, at jeres vedtægter er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at vedtægterne ikke må være skærpende i forhold til bestemmelserne i det gældende plangrundlag for jeres område - dvs. lokalplan og/eller servitutter, som eventuelt er lyst på den enkelte ejendom. 

Hvis I tilføjer skærpelser eller tolkninger af bestemmelserne i det gældende plangrundlag til jeres vedtægter, så vil det ikke have nogen øget juridisk gyldighed og kan som sådan ikke håndhæves overfor den enkelte grundejer.

Det er vigtigt for kommunens kontakt med jer, at I holder os orienteret hvis I får ny formand eller kontaktperson.

 Jeres nye kontaktoplysninger bedes sendt med mail til: byplan@egekom.dk

Ny grundejerforening

En ny grundejerforening skal etableres på en stiftende generalforsamling. I god tid inden generalforsamlingen, sender I udkast til nye vedtægter til Egedal Kommune.

Eksisterende grundejerforening

Ændringer i forhold til eksisterende grundejerforeninger sendes til forhåndsgodkendelse til Egedal Kommune inden afholdelse af generalforsamling.

Det er en stor hjælp, hvis I kort beskriver, hvilke præcise bestemmelser, der ønskes ændret og vedhæfter kopi af tidligere godkendte vedtægter.

Endelig godkendelse af vedtægter

Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, sender I de indscannede originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til Egedal Kommune til endelig godkendelse.

Det er en god idé samtidig at vedhæfte referatet fra generalforsamlingen. Når vi har godkendt vedtægterne, sender vi godkendelsespåtegningen til jer.

I sørger selv for eventuel tinglysning af de godkendte vedtægter. Vi stiller som udgangspunkt ingen krav om tinglysning (undtagen for spildevandslaug).

Foreningen skal have oprettet et CVR-nummer. Det oprettes på virk.dk.

I tinglyser her via tinglysning.dk

Hvis et medlem af grundejerforeningen ikke følger foreningens vedtægter eller beslutninger, kan I gennemføre en civil retssag mod vedkommende. Dette gælder også, hvis medlemmer undlader at betale kontingent.

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan jævnfør planlovens § 15, stykke 2 kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig forudgående samtykke fra Egedal Kommune.

Hvis grundejerforeningen eller et udsnit af medlemmerne står for etablering, drift og vedligehold af fælles private spildevandsanlæg i form af for eksempel regn- og spildevandsledninger, skal der ifølge Spildevandsbekendtgørelsen oprettes et tilhørende spildevandslaug, og der skal foreligge tinglyste vedtægter for lauget.

Udkast til vedtægter for fællesprivate spildevandslaug skal sendes til Egedal Kommune med henblik på godkendelse.

I vedtægter for fællesprivate spildevandsanlæg skal det blandt andet sikres, at Egedal Kommune høres, såfremt de bliver ændret eller skal aflyses.

Vedtægterne skal endvidere indeholde:

  • en entydig geografisk afgrænsning af de matrikler eller arealer, der forsynes via anlægget.
  • en tegning af ledningsanlægget, der redegør for det private ledningssystems tilslutningspunkter til det offentligt ejede spildevandsselskab.

Se i øvrigt Egedal Kommunes side om spildevandsplanen her.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
byplan@egekom.dk

Åbningstider

Brug send sikkert hvis du skriver noget der er personfølsomt.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier