Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Ejerbolig Bål og grill

Bål og grill

Egedal Kommune har vedtaget, at afbrænding af affald, herunder haveaffald, er ulovligt i kommunen.

Der er dog følgende undtagelser:
 
1) Sankthansbål
2) Lejrbål - hvis der bruges rent, tørt brænde
3) Erhvervsmæssig afbrænding af halm på landbrugsejendomme
4) Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald

 
Generelle regler

  • Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt og således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
  • Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
  • Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.
  • Brandmyndigheden kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand. I disse tilfælde er enhver afbrænding ikke tilladt.

Se de nærmere regler for afbrænding hos Frederiksborg Brand & Redning eller nedenfor

 

Sagsbehandling

Sager om afbrænding af affald og affaldshåndtering i øvrigt behandles af Klima, natur og miljø. De kan kontaktes på e-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk

Ansøgning om tilladelse til afbrænding ud over det ovenfor nævnte behandles af brandmyndigheden, som kan kontaktes på beredskab@fbbr.dk

 

Regelgrundlag

Reglerne for afbrænding findes i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier