Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børnepasning og skole Skole Skolestart Skoleindskrivning

Skoleindskrivning

Forældre med børn, der skal begynde i skole, har modtaget information i Digital Post i løbet af oktober måned.

Tidslinje for skoleindskrivning

Her kan du se flowet for skoleindskrivning, frem til du får besked om, hvilken skole dit barn skal begynde på.

Brev om skoleindskrivning

Forældre, til børn der skal begynde i skole, modtager brev om skoleindskrivning i Digital Post, midt i oktober.

Er man fritaget for digital post, bliver brevet sendt med almindelig post.

Brev om skoleindskrivning

Forældre, til børn der skal begynde i skole, modtager brev om skoleindskrivning i Digital Post, midt i oktober.

Er man fritaget for digital post, bliver brevet sendt med almindelig post.

Orienteringsmøde

Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

Se mødedatoerne her på siden. Nye datoer for kommende orienteringsmøder, vil være tilgængelige i september måned.

Orienteringsmøde

Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

Se mødedatoerne her på siden. Nye datoer for kommende orienteringsmøder, vil være tilgængelige i september måned.

Indskriv dit barn i børnehaveklasse

Primo november til primo december, er den digitale skoleindskrivning åben. Du finder link til selvbetjeningsløsningen her på siden.

Indskriv dit barn i børnehaveklasse

Primo november til primo december, er den digitale skoleindskrivning åben. Du finder link til selvbetjeningsløsningen her på siden.

Nåede du det ikke?

Hvis du missede deadline, eller hvis du netop er flyttet til Egedal Kommune, skal du gøre følgende:

Perioden december til 31. januar

Klik og skriv til Dagtilbud og skole (Log på med MitId).
Oplys at dit barn skal begynde i skole, og oplys om du har misset deadline eller I netop er flyttet til kommunen.
Oplys dit barns CPR-nummer og navn, samt et telefonnumer vi kan træffe dig på.

Perioden 1. februar til skoleåret slutter

Kontakt den distriktsskole dit barn hører til.
Klik og find oplysninger om skoler og distrikter her.

 

 

Nåede du det ikke?

Hvis du missede deadline, eller hvis du netop er flyttet til Egedal Kommune, skal du gøre følgende:

Perioden december til 31. januar

Klik og skriv til Dagtilbud og skole (Log på med MitId).
Oplys at dit barn skal begynde i skole, og oplys om du har misset deadline eller I netop er flyttet til kommunen.
Oplys dit barns CPR-nummer og navn, samt et telefonnumer vi kan træffe dig på.

Perioden 1. februar til skoleåret slutter

Kontakt den distriktsskole dit barn hører til.
Klik og find oplysninger om skoler og distrikter her.

 

 

Skoleplacering

Den 1. hverdag i februar orienterer distriktsskolerne forældre om, hvilken skole barnet skal begynde på.
Forældre og værger med forældremyndighed, modtager et brev med digital post.

Skoleplacering

Den 1. hverdag i februar orienterer distriktsskolerne forældre om, hvilken skole barnet skal begynde på.
Forældre og værger med forældremyndighed, modtager et brev med digital post.

Generelt om skoleindskrivning

Skoleindskrivning

Skoleindskrivning til børnehaveklasse med start i august 2024 foregår i perioden 6. november til 4. december 2023.
Forældre med børn, der skal begynde i skole, modtager information i Digital Post i løbet af oktober måned.
Det er distriktsskolerne, som orienterer forældre om, hvilken skole barnet bliver placeret på. I vil modtage et brev 1. februar 2024, hvor I får besked.

Flytter du til kommunen?

Hvis du bor udenfor Egedal Kommune og vil søge børnehaveklasse til august, er det meget vigtigt, at du kontakter os via linket i kontaktboksen nederst på siden. (Log på med MitId).
Oplys at dit barn skal begynde i skole, og oplys om du har misset deadline eller I netop er flyttet til kommunen.
Oplys dit barns CPR-nummer og navn, samt et telefonnumer vi kan træffe dig på.

Hvis du ikke kontaker os, vil din indskrivning til børnehaveklasse ikke kunne ses i vores system, da vi kun kan se borgere med bopæl i Egedal Kommune.

Vi har brug for dokumentation

Flytter du til kommunen, skal du sende underskrevet leje- eller købskontrakt for at indgå i pladsfordelingen som Egedal borger.

Hvornår flytter du?

Hvis du flytter til Egedal Kommune i perioden 1. august til 31. januar med et barn, der skal starte i børnehaveklasse i august, og du ikke har fået et brev om skoleindskrivningen, skal kontakte os. (Brug kontaktboksen på siden.)

Flytter du til Egedal Kommune i perioden 1. februar til 30. juni, skal du henvende dig til den distriktsskole I hører til.

Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

Orienteringsmøder 2023

Distriktsskole

Dato

Tidspunkt

Afdeling

Lokale

Smørum 2/11-23 16.30-18.00 Boesagerskolen Skolens hjerte
Stenløse 7/11-23 17.00-18.30 Stengårdsskolen Festsalen
Ganløse 2/11-23 16.30-18.30 Ganløse Skole Kulturhuset
Ølstykke 1/11-22 17.00-19.00 Søhøjskolen Multisalen

Datoer for orienteringsmøder for næste skoleår, bliver tilgængelige i september måned.

Det er distriktsskolerne, som orienterer forældre om, hvilken skole barnet bliver placeret på. I vil modtage et brev den første hverdag i februar, hvor I får besked om skoleplaceringen.

Alle forældre er sikret ret til at få indskrevet deres barn på den distriktsskole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige distriktsskoler i kommunen.

Kriterier ved indskrivning i børnehaveklasse

Fordeling af børn til andre skoledistrikter sker efter disse kriterier:

 1. Søskende
 2. Kapacitet. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter

Fordeling af børn i skoledistriktet, til konkret skole/afdeling, sker i prioriteret rækkefølge efter følgende kriterier:

 1. Søskende
 2. Kapacitet
 3. Afstandskriterium
 4. Forældrenes 2. prioritet afdelingsønske

Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om hvilken skole/afdeling børnene bliver placeret på.

Kriterierne for optagelse i folkeskolen er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.  

Afstanden mellem barnets hjem og skole har betydning ved prioritering for skoleindskrivningen, for børn der søger skole i et andet skoledistrikt end de bor i.

Sådan bruger du GIS-kortet

 • Når kortet åbner op skal du på den øverste grå tværbjælke trykke på ”Værktøjer”.
 • Herefter skal du vælge ”Beregn Rute”.
 • I det lille pop-up-vindue vælger du til og fra adresser.
 • Til sidst vælger du ”Cykel”, hvorefter du vil få vist afstand og rute mellem de to adresser.

Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole i kommunen, skal du give besked om dette ved den digitale skoleindskrivning.
Vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.

Vi følger de gældende retningslinjer:

 • Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer.
 • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
 • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
 • Er elevtallet i en klasse 24 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.

Hvis dit barn er indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privatskole, skal du give besked til Dagtilbud og skole.
Brug kontaktboksen og log på med MitId.

Transport til og fra skole

Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport til og fra skole.

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier