Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Børnepasning og skole Børnepasning Rammer, regler og lovgivning Minimumsnormeringer i dagtilbud

Minimumsnormeringer i dagtilbud

Egedal Kommune lever op til lovkravet om minimumsnormeringer. Her finder du en række svar på spørgsmål relateret til minimumsnormeringer.

 

Spørgsmål og svar

Minimumsnormeringer betyder, at der på tværs af kommunens institutioner, i gennemsnit over året, skal være én pædagogisk medarbejder per tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder per seks børn i børnehaver. Børn opgøres som vuggestuebørn frem til og med den måned, de fylder 3 år.

Normeringer beregnes ud fra en national fastlagt metode, jævnfør ’Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner’ nummer 926 af 21. juni 2022.

Pædagogiske medarbejdere med relation til børnene, herunder også den daglige leder, indgår i beregningen. Medarbejderne indgår med deres individuelle arbejdstid.

Beregningen tager ikke højde for, at der kan være sygdom eller fravær blandt medarbejdere eller børn, og at en del af medarbejdernes arbejdstid bliver brugt på eksempelvis møder og kurser.

Egedal Kommune skal leve op til minimumsnormeringer, som de bliver beregnet ud fra en national fastlagt metode, jævnfør ’Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner’ nummer 926 af 21. juni 2022.

Den indebærer, at normeringerne bliver beregnet som et gennemsnit over året, på tværs af institutioner indenfor et af Egedal Kommunes fire dagtilbudsområder.

I beregningen indgår alle pædagogiske medarbejdere med relation til børnene, herunder også den daglige leder. Medarbejderne indgår med deres individuelle arbejdstid.

Beregningen tager ikke højde for, at der kan være sygdom eller fravær blandt medarbejdere eller børn, og at medarbejdernes arbejdstid også anvendes til møder og kurser.

Den enkelte institution tilpasser medarbejdernes mødetider, så det svarer til behovet i løbet af en dag. I vil opleve, at der er en forskel på hvor mange voksne, der er i institutionen i løbet af dagen. Typisk er der flest voksne midt på dagen og færre i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen.

Nej. Den enkelte institution tilpasser medarbejdernes mødetider, så det svarer til behovet i løbet af en dag, og børnenes fremmøde. Der vil oftest være højest normering midt på dagen og en lavere normering i ydertimerne, og normeringen kan også variere lidt hen over året.

At Egedal Kommune lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer, vil på grund af den nationale fastlagte beregningsmetode ikke nødvendigvis medføre, at der er 1:3 og 1:6 pædagogiske medarbejdere på hver institution i hele åbningstiden.

Det skyldes, at den beregnede normering ikke tager højde for, at der kan være sygdom eller fravær blandt medarbejdere eller børn, og at en del af medarbejdernes arbejdstid anvendes på for eksempel, møder og kurser.

Ja. Egedal Kommunes institutioner har budgetter svarende til, at de kan overholde lovkrav om minimumsnormeringer. Budgetterne tildeles på baggrund af antallet af indskrevne børn i institutionerne, og pengene følger på den måde børnene.

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier