Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Miljø, landbrug og erhvervsaffald Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak i Egedal Kommune.

Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak kræver tilladelse efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Definition af industrispildevand

Industrispildevand er spildevand fra virksomhedens produktion, som kan indeholde forurenende stoffer. Her kan eksemplevis være tale om processpildevand eller spildevand fra rengøring i produktionen m.m. Er du i tvivl kan du kontakte Klima, natur og miljø.

Hvornår skal du søge om tilslutningstilladelse

Du skal søge om tilslutningstilladelse til at lede dit industrispildevand til offentlig kloak, når

 • Du etablerer ny virksomhed
 • Du udvider eller ændrer produktionen, så produktionen medfører øgede mængder spildevand eller ændringer i spildevandets sammensætning.

Er du i tvivl kan du kontakte Klima, natur og miljø.

Sådan ansøger du om tilslutningstilladelse

Ansøgning om tilslutningstilladelse skal være skriftlig og sendes til Egedal Kommunes Miljøcenter.

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger

 • En kloakplan (tegninger over kloakledninger)
 • Beskrivelse af spildevandet og processen hvorved det fremkommer - gerne suppleret med flow- og procesdiagram
 • Beskrivelse af hvilke stoffer, der forventes at være i spildevandet - vedlæg evt. produktdatablade
 • Beskrivelse og dimensionering af renseforanstaltninger - f.eks. olieudskiller, fedtudskiller, sandfang eller fældning
 • Årligt vandforbrug
 • Årlig afledning af spildevand fordelt på typer (processpildevand, sanitært spildevand osv.)
 • Variationer i spildevandsafledningen over døgn, uge, måned eller år
 • På baggrund af de indsendte oplysninger udarbejder Egedal Kommune en tilslutningstilladelse, hvor - der ud fra en konkret vurdering - stilles vilkår for etablering, drift, vedligeholdelse, dokumentation m.m.

Godkendelsespligtig virksomhed

Hvis du er godkendelsespligtig virksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge digitalt via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier