Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Vision og politikker Byudvikling og planlægning Lokalplaner

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret plan, som fortæller, hvad der kan ske i et enkelt afgrænset område af kommunen. Egedal Kommune har en digital platform, der samler kommende lokalplaner, lokalplaner, der er i høring og vedtagne lokalplaner. Her kan du også indgive dit høringssvar til lokalplaner, der er i offentlig høring.

Hvis du vil vide mere

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og indrettes fremover. Med lokalplaner styrer Byrådet den fremtidige udvikling i et område.

Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres.

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:

 • Hvad området og bygninger må bruges til.
 • Hvordan området må udstykkes.
 • Hvor store og høje bygninger må være.
 • Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
 • Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o. lign., der skal være.

Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmelser, fx om bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller etablering af grundejerforeninger.

Byrådet skal vedtage en lokalplan:

 • når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
 • når arealer skal overføres til byzone, eller
 • når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller projekt.

Det kræver en fuldmagt fra ejer, når der skal udarbejdes lokalplan for et område på vegne af en grundejer. Fuldmagt til lokalplan kan hentes og udfyldes her.

Du kan ansøge om at få en dispensation ved at skrive til byplan@egekom.dk med disse oplysninger:

 1. Hvad ønsker du dispensation til (vedlæg kort, der viser hvor området er, tegninger, der viser området nu og med de ønskede ændringer, fotos og lignende).
 2. Din begrundelse for, hvorfor du ønsker dispensationen.
 3. Nummer på lokalplan og bestemmelser.
 4. En fuldmagt fra ejeren, hvis en anden ejer ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning skal i høring i to uger hos naboer.

Læs vores vejledning til at søge om dispensation her.

Du kan få en dispensation, hvis det er muligt efter Planloven, og der er en god planmæssig begrundelse.

Men i udgangspunktet holder vi fast i lokalplanen.

Planloven giver kun mulighed for at dispensere, hvis der er tale om en uvæsentlig ændring, som enten følger principperne i planen eller har en midlertidig karakter. Ellers kræver det en ny lokalplan.

Principperne er formålsbestemmelsen (§ 1), de anvendelsesbestemmelser (§ 3), som er fastsat ud fra formålet, og den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.

Ved midlertidige projekter, som strider mod principperne, kan kommunen kan kun give en maks. 3 årig dispensation. Derefter vil du skulle ansøge om en ny dispensation.

Når vi vurderer den planmæssige begrundelse, sammenholder vi din ansøgning med lokalplanens formål og generelle hensyn efter planloven. Vi ser også på, om andre kan få ret til samme dispensation, som kan give utilsigtede følger.

En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver byrådets overordnede rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er bindende for den enkelte grundejer.

Høringssvar til lokalplaner kan indsendes via lokalplanportalen, som du finder link til øverst på denne side. Du kan også få det fulde overblik over de seneste høringer, tilladelser og dispensationer i Egedal Kommune her.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
byplan@egekom.dk

Åbningstider

Brug send sikkert hvis du skriver noget der er personfølsomt.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier