Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Vision og politikker Byudvikling og planlægning Kommuneplan

Kommuneplan

Byrådet i Egedal har den 22. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021. Planen er offentligt bekendtgjort den 20. januar 2022.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.Med kommuneplanen understøtter og videreudvikler vi de potentialer, der allerede findes i Egedal. Samtidig sætter vi retningen for den fremtidige fysiske udvikling af vores byer, byområder, landsbyer, og for beskyttelsen og benyttelsen af naturen og det åbne land, som binder os sammen.

Alt sammen for at sikre optimale rammer for verdens bedste hverdag, både nu og i fremtiden.

Hvis du vil vide mere

Kommuneplanen sikrer en langsigtet strategisk planlægning, der sætter retningen for kommunens fysiske udvikling, giver den enkelte grundejer investeringssikkerhed, sikrer en bæredygtig udvikling og tager højde for.

Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at kommuneplanen realiseres, og planen er således bindende for Byrådets planlægning og administrationens arbejde. Kommuneplanen er ikke umiddelbart direkte bindende for den enkelte borger.

Men selv om kommuneplanen kun er bindende for kommunen, så kan den få en indirekte betydning for dig. Hvis vi skal udarbejde en ny lokalplan for din eller din nabos ejendom, så skal vi holde os inden for kommuneplanens ramme for området og retningslinjer. Og vi skal også forholde os til kommuneplanen, når vi behandler sager og ansøgninger, såsom hvis du ansøger om tilladelse til at bruge din ejendom på en særlig måde.

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis det er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse, og det vil sige at bygge- og anlægsprojekter fortsat kræver lokalplan, byggetilladelse med videre for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør derimod grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Gældende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen

Kommuneplanen er indelt i i tre hovedtemaer:

  • By, bolig og erhverv, der sætter retningen for kommunens fremtidige byudvikling, bosætning og erhvervsudvikling.
  • Klima og bæredygtighed, der sætter en ambitiøs dagsorden for en bæredygtig udvikling.
  • Natur, landskab og oplevelse, der sætter fokus på både benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Kommuneplan 2021 er opbygget således, at hovedstruktur og redegørelse er sammenskrevet under de enkelte temaer. Hvert tema indeholder således hovedstruktur, mål og redegørelse samt retningslinjer. Dertil kommer rammer for lokalplanlægning der fastsætter anvendelse og bygningsregulerende bestemmelser for geografisk afgrænsede områder.

En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver byrådets overordnede rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er bindende for den enkelte grundejer.

Fakta om kommuneplanen

  • Der planlægges for en 12 årig periode.
  • Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land.
  • Kommuneplanen revideres hvert 4. år
  • Kommuneplanen kan kun ændres ved at Byrådet vedtager et tillæg til planen. I så fald skal borgerne høres igen.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
byplan@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier