Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Valg Valgplakater

Valgplakater

Valgplakater

Læs mere om krav til valgplakater, hvor du må hænge dem, hvor længe de må hænge, hvem der er ansvarlig for plakaterne m.m.

Fra kl. 12:00 lørdag den 18. maj 2024 må der hænges valgplakater op i forbindelse med valg til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024.

Valgplakaterne skal tages ned senest mandag den 17. juni ved døgnets afslutning. Husk også de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore etc.)

En valgplakat må ikke være større end 0,8 m² og skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for ophængningen (dette vil typisk være kandidater eller partiorganisationer). Oplysninger må gerne stå på plakatens bagside.

Valgplakater uden kontaktoplysninger kan blive nedtaget.

Offentlige veje

Valgplakater må hænge på lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster og på indretninger, der er fæstnet i jorden og som har til formål at fremvise plakater.

Private veje

Valgplakater må kun hænge på lys- og elmaster.

 • mindst 0,5 m fra kørebanekant, og 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • højre end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • lavere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten ikke medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Færdselslovens bestemmelser er gældende ved ophængning og nedtagning af valgplakater.

Det er en forudsætning, at ophængningen ikke er til gene for den kørende og gående trafik, jf. færdselsloven.

Læs mere på vejdirektoratets hjemmeside.

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Endvidere skal valgplakater ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder vejvisningstavler, færdselstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I valgperioden må kommunen fjerne eller ændre på opsætningen af valgplakater uden varsel, hvis der er tale om akut trafikfarlige forhold.

Eksempler herpå kan være:

 • Plakater foran signaler
 • Plakater foran afmærkning Plakater, som hænger på en bro over skærende veje
 • Plakater, der er ved at falde ned
 • Plakater, der ødelægger oversigtsforhold ved vejkryds

Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at kommunen har meddelt kontaktpersonen, at valgplakaten skal fjernes. Derudover kan kommunen eller politiet fjerne plakater omgående uden varsel, hvis de udgør en konkret og umiddelbar fare for trafiksikkerheden, jf. ovenfor.

Kommunen henvender sig til kontaktpersonen med anmodning om at afhente sådanne valgplakater. Valgplakater, der ikke er afhentet seneste 6 mdr. efter valget destrueres.

Kommunen forbeholder sig ret til at fakturere arbejdet med nedtagning af ulovligt ophængte plakater, samt med nedtagning og destruktion af ikke-afhentede valgplakater.

Nedtagne valgplakater kan hentes her:

Egedal Kommune

Materielgården

Dam Holme 2C

3660 Stenløse

Valgplakater må kun opsættes på privat grund med ejerens skriftlige tilladelse. Hvis plakaten kan ses fra vejen, skal der i nogle tilfælde også ansøges om tilladelse fra Nordsjællands Politi.

Senest aftenen før valgdagen, skal plakater, der er placeret på matriklerne for afstemningsstederne, fjernes.

I perioden, hvor der brevstemmes, må der ligeledes ikke placeres plakater på matriklerne, hvor der brevstemmes fra.

De personer, der har ophængt valgplakater og lignende, skal tilse disse i ophængningsperioden, og er ansvarlige for, at plakater o.lign. er opsat i overensstemmelse med lovgivningen, og at plakater og deres bindemateriale fjernes fuldstændigt efter endt benyttelse senest otte dage efter valgdagen.

Hvis du opdager en ulovligt ophængt valgplakat, kan du kontakte Egedal Kommune via vores Tip Egedal App, som du kan læse mere om her.

Derudover kan du kontakte os på:

Telefon: 7259 9800

E-mail: vej@egekom.dk 

Hvis du har spørgsmål til reglerne om ophængning af valgplakater, kan du kontakte os på jura@egekom.dk  

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier