Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Valg Hjælp til at stemme

Hjælp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen eller til at brevstemme, hvis du har behov for det.

Hjælp til at stemme

Alle, som beder om hjælp til at stemme til et valg, kan få hjælp på afstemningsstedet.

Personlig bistand til stemmeafgivning skal som udgangspunkt ydes af to valgstyrere eller tilforordnede.

Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper). Det kan være et familiemedlem, en ven eller en ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Der er dog mulighed for personlig bistand udelukkende af en personligt udpeget hjælper, hvis:

  • Vælgeren selv udtrykkeligt og utvetydigt giver ønske herom og
  • Ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Er du beboer på et plejehjem, i en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der fungerer som stemmemodtagere og blandt andet kan hjælpe med brevstemmeafgivningen. Er du indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er det ansatte på institutionen, som er stemmemodtagere og sørger for brevstemmeafgivningen.

På samme måde som når du har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du i stedet for den ene stemmemodtager udpege en personlig hjælper, således at hjælpen ydes både af en stemmemodtager og en person du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen.

Det er muligt at ansøge om at skifte afstemningssted, hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at benytte et andet afstemningssted end det, du ellers tilhører.

Her på siden kan du finde information om, hvordan du ansøger om at skifte afstemningssted, når vi nærmer os et valg eller en folkeafstemning.

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysningen, om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må en personlig hjælper selvfølgelig heller ikke.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier