Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Politiske udvalg Plan- og Byudviklingsudvalget

Plan- og Byudviklingsudvalget

Plan- og Byudviklingsudvalget behandler blandt andet sager vedrørende fysisk planlægning, naturforvaltning, trafikale forhold samt bygning- og boligregulering.

Mødedatoer i Plan- og Byudviklingsudvalget

Tirsdag den 9. januar
Tirsdag den 6. februar
Tirsdag den 5. marts
Tirsdag den 9. april
Tirsdag den 7. maj
Tirsdag den 4. juni
Tirsdag den 13. august
Tirsdag den 3. september
Tirsdag den 1. oktober 
Tirsdag den 5. november
Tirsdag den 3. december 

Tid

Møderne begynder kl. 17:00.

Sted

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

 

Plan- og Byudviklingsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arealanvendelse samt bygge- og boligforhold, herunder:

 • Byudvikling
 • Kommuneplan, helhedsplaner og lokalplaner
 • Landzonelovgivningen
 • Planlovgivningen, herunder ekspropriationer og dispensationssager
 • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
 • Byggelovgivningen
 • Byfornyelse
 • Service-, drift og vedligehold af kommunale ejendomme samt byggeri og anlæg som ikke ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalgs område
 • Tilsyn med drift og opførelse af støttet byggeri.

Udvalget tilser, at der udarbejdes sagsfremstillinger og foretager indstilling til Økonomi­udvalget og Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio­ner og anlæg under udvalgets område.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier