Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Politiske udvalg Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har det politiske ansvar for økonomi.

Mødedatoer i Økonomiudvalget

Onsdag den 24. januar
Onsdag den 21. februar
Onsdag den 13. marts
Onsdag den 17. april
Onsdag den 22. maj
Onsdag den 12. juni
Onsdag den 21. august
Onsdag den 11. september (1. behandling af budget)
Onsdag den 18. september
Onsdag den 2. oktober (2. behandling af budget - mødet afholdes kl. 16:00)
Onsdag den 23. oktober
Onsdag den 20. november
Onsdag den 11. december

Tid

Møderne begynder klokken 17:00 med mindre andet er angivet.

Sted

Egedal Rådhus, Byrådssalen, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der fremgår af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Udvalget varetager endvidere kommunens ejerinteresser i forhold til selskaberne for vandforsyning og spildevand.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at udføre deres planlægningsopgaver. 

Udvalget fastsætter generelle regler for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og foretager indstilling om dem til Byrådet. 

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Læs mere

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Løn-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold indenfor alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for administrationens behandling af personalesager. 
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Kommunens IT-strategi og -drift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbs- og rengøringsfunktioner
 • Kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • Procedurer for persondatalovens efterlevelse i kommunen
 • Kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets godkendelse, jf. delegation i henhold styrelseslovens § 40, stk. 2
 • at kommunens arkivalier bliver opbevaret forsvarligt, jf. arkivlovens § 8
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier