Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Politiske udvalg Børne- og ungeudvalget

Børne- og ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge.

Mødedatoer i Børne- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalgets møder afholdes altid efter behov.

Sted

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650  Ølstykke.

Om Børne- og ungeudvalget

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn udenfor hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke med videre. 

Kommunen skal ifølge lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under.

Børne- og ungeudvalget kan mod forældrenes og barnets ønske bestemme, at et barn skal anbringes uden for hjemmet.

Dette kan blandt andet ske, når der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg.

I hastesager kan formanden eller næstformanden for Børne- og ungeudvalget træffe en foreløbig afgørelse om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet med øjeblikkelig virkning.

Sådan arbejder børn- og unge udvalget

  • Sekretariatet indkalder forældrene og den unge til møder i Børne- og ungeudvalget.
  • Dommeren leder mødet, der indledes med, at advokaterne gør rede for deres og forældrenes/den unges holdning til sagen. Derefter har udvalget mulighed for at stille spørgsmål, og eventuelle yderligere oplysninger udveksles mellem mødedeltagerne.
Når mødet er afsluttet, forlader forældrene, den unge, advokaten og sagsbehandlerne lokalet, og Børne- og ungeudvalget overvejer, hvad der skal besluttes i den konkrete sag.
 
Umiddelbart derefter meddeler dommeren mundtligt udvalgets beslutning til forældrene, den unge, advokaten og sagsbehandlerne.  

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier