Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Byrådet Spørg Byrådet

Spørg Byrådet

Ved ordinære offentlige møder i Byrådet er der spørgetid på højst en halv time.

Formålet med spørgetid

Formålet med spørgetiden er at give mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse som vedrører kommunale forhold.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør tvivlsspørgsmål vedrørende spørgetidsreglerne. Er et medlem utilfreds med afgørelsen, kan medlemmet efter mødet forlange, at spørgsmålet tages op til afgørelse på næste møde i Byrådet, men må indtil da følge formandens fortolkning.

Spørgetiden indledes kl. 18, umiddelbart før det åbne møde.
Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid.
Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste byrådsmøde.

Hjælp til at formulere spørgsmål

Sekretariatet står til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til formulering af spørgsmål.

Hvordan skal spørgsmålene opbygges

Spørgsmålene skal være korte og skal normalt kunne fremsættes på et minut og besvares kort. Herudover kan der gives tid til en kort replik og svar.

Hvornår og hvordan skal spørgsmål fremsættes

Der kan senest 8 dage forud for mødet i Byrådet stilles skriftlige spørgsmål til besvarelse i spørgetiden. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål, at spørgeren er til stede.

De tilhørere, der ønsker at stille spørgsmål, rejser sig, opgiver deres navn og kan derefter stille sit spørgsmål. De medlemmer, der svarer, rejser sig ligeledes fra deres plads.

Spørgsmål kan videresendes til skriftlig besvarelse i administrationen.

Det er borgmesteren, som afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan tillade, at medlemmerne af Byrådet fremsætter en kort kommentar til et stillet spørgsmål.

Byrådet kan ikke svare på spørgsmål, som vedrører de sager, der er optaget på dagsordenen, før de er afgjort af Byrådet.

I spørgetiden kan der dog anmodes om at stille spørgsmål til en sag, som er optaget på Byrådets dagsorden, men endnu ikke behandlet. I disse tilfælde bliver spørgetiden genoptaget efter det åbne møde.

Spørgsmål, der indeholder personlige angreb, ønske om personlige oplysninger og/eller forudsætter, at der røbes forhold der tilhører privatlivet eller andre forhold og/eller anliggender, som ikke kan offentliggøres, afvises af borgmesteren på Byrådets vegne.

Borgmesteren kan tillige afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignede form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Reglerne for spørgetid er vedtaget af Byrådet for Egedal kommune den 28. november 2007.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier