Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

For-høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for omlægning af gasledning

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedal og Ballerup Kommuner har sammen udarbejdet forslag til afgrænsningsudtalelse i forhold til indhold i miljøkonsekvensrapport for omlægning af gasledning ved Kildedal.  Denne for-høring giver borgere og alle andre forudsætninger for at komme med input til afgrænsningen. 

For-høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for omlægning af gasledning

Energinet har søgt om tilladelse til et projekt for omlægning af en gasledning i Kildedal i Ballerup og Egedal Kommuner. Kommunerne har besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet efter reglerne i Miljøvurderingsloven (LBEK. nr. 4 af 03.01.2023, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er at give offentligheden og berørte myndigheder mulighed for at komme med input til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. Kommunerne offentliggør dette forslag til afgrænsningsudtalelse for at give borgere og alle andre forudsætninger for at komme med input til afgrænsningen.

Her på siden kan du læse forslaget til afgrænsningsudtalelse og bygherres projektbeskrivelse.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad en afgrænsning og en miljøkonsekvensrapport er, og hvordan for-høringen forløber.

Høringsperioden

For-høringen finder sted i perioden 3. – 16. april 2024. Høringssvar med input til afgrænsningen af indholdet i miljøkonsekvensrapporten skal sendes til kildedal@balk.dk senest den 16. april 2024. Som en del af for-høringen afholdes der et borgermøde 11. april kl. 19-21, på Ballerup Kommunes rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup. på borgermødet vil der både blive informeret om miljøvurderingen af dette projekt samt et projekt for underføring under S-banen ved Kildedal Station.

Hvad er en miljøvurdering og afgrænsning

Projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfattede af reglerne i Miljøvurderingsloven. Disse projekter må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og der er meddelt bygherren en tilladelse til at påbegynde projektet. Det kaldes en § 25 tilladelse. 

Miljøvurderingen af et konkret projekt, der før hed en VVM-proces, skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med rapporten er at give det bedst mulige grundlag for både den offentlige debat og for myndighedens egen miljøvurdering af projektet. Det ender i myndighedens beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til at projektet må føres ud i livet.

Rapporten skal beskrive projektets væsentlige direkte og indirekte indvirkninger på miljøet også på længere sigt. Det drejer sig blandt andet om virkninger på:

- Befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed

- Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

- Materielle goder, kulturarv og landskab og

- Samspillet mellem faktorerne ovenover.

Ballerup og Egedal Kommuner fastsætter omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, som bygherren skal fremlægge i rapporten. Det kaldes en afgrænsningsudtalelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier