Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Høring om fremtidig skolestruktur

Klima, natur og miljø Tilbage

Modeller til fremtidig skolestruktur sendes i bred offentlig høring. Du har mulighed for at sende dit høringssvar om den fremtidige skolestruktur.

Tilbage

Modeller til fremtidig skolestruktur sendes i bred offentlig høring

Høringssvar sendes til: dagtilbudskole@egekom.dk

Byrådet besluttede den 31. august 2022 at nedsætte et rådgivningsudvalg, som fik til opgave at se på organisering og ledelsesstruktur på skoleområdet og i forlængelse heraf fremlægge nye mulige modeller for fremtidig organisering og ledelsesstruktur. Udvalget bestod bl.a. af repræsentanter fra skolebestyrelser, elevråd, faglige organisationer, medarbejdere og ledere fra skoler, skolechef og velfærdsdirektør.

Rådgivningsudvalget har peget på fire modeller med henholdsvis 4, 5, 6 og 7 skoler til politisk behandling.

Byrådet har den 30. august 2023 besluttet at sende rådgivningsudvalgets fire modeller med henholdsvis 4, 5, 6 og 7 skoledistrikter i høring. En beskrivelse af de fire modeller fremgår af bilaget, Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde med organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Byrådet finder alle fire forslag fra Rådgivningsudvalget gode. De har hver for sig styrker og svagheder. Det betyder, at vi fra et politisk synspunkt kunne have valgt alle fire. For at sikre en så transparent og demokratisk proces som muligt, hvor relevante interessenter og alle borgere også får mulighed for at give deres holdning til kende, sender vi alle fire forslag til skolestruktur i høring. Høringsperioden er fra fredag den 1. september til fredag den 27. oktober 2023.

Fristen for at indsende høringssvar er fredag den 27. oktober 2023.

Efter endt høringsperiode skal det endelige forslag til skolestruktur behandles i Skole- og Uddannelsesudvalget onsdag den 8. november, i Økonomiudvalget onsdag den 22. november med endelig godkendelse i Byrådet onsdag den 29. november 2023.

Høringsmaterialet finder du her via links:

Alle kan indgive høringssvar i den fastsatte høringsperiode. Høringsmaterialet er sendt direkte til skolebestyrelserne, de lokale MED-udvalg på distriktsskolerne og de faglige organisationer (Danmarks Lærerforening, BUPL og Skolelederforeningen).

På Byrådets vegne
Vicky Holst Rasmussen, borgmester

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier