Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Høring af fjernvarmescreening

Klima, natur og miljø Tilbage

Som led i den generelle planlægningsindsats for udrulning af fjernvarme har Egedal Kommune i samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber arbejdet på at afdække fjernvarmepotentialet i kommunen for at se på, hvor det er muligt at udbrede fjernvarme.

Tilbage

Udbygningen af fjernvarme frem mod 2030

Som led i den generelle planlægningsindsats for udrulning af fjernvarme har Egedal Kommune i samarbejde med fjernvarmeforsyningerne foretaget analyser for at afdække fjernvarmepotentialet i kommunen for at se på, hvor det er muligt at udbrede fjernvarme. Datagrundlaget sendes hermed i høring, så du har mulighed for at kommentere på, om oplysningerne er rigtige. Derefter vil kommunen lave en strategisk varmeplan for udbredelse af fjernvarme eller andre miljøvenlige energiformer.  

Egedal Kommune har gennemført en planlægningsindsats med de lokale fjernvarmeselskaber og koordineret planerne for fjernvarmeudbygningen. Der er blevet foretaget analyser for at afdække fjernvarmepotentialet i de uafklarede gasområder. Planlægningen viser, at hvis fjernvarmen kan udbredes til de udpegede områder, vil mere end 85 % af de bygninger, der i dag opvarmes med gas, kunne koble sig på fjernvarmenettet i de kommende år. Det resterende gasforbrug ses især i de mindre byområder, der ligger spredt i kommunen og langt fra de eksisterende fjernvarmenet.

For at illustrere fjernvarmeudbygningen og potentialet for videre udvidelser har kommunen i samarbejde med fjernvarmeselskaberne udarbejdet et digitalt varmeplanskort, hvor du kan se, hvad der kommer til at ske på din adresse. Klik på dette link for at se kortet på kommunens side om fjernvarme: https://www.egedalkommune.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/fjernvarme/

Baggrund

Mange husstande i Egedal Kommune har længe fået deres varme fra gasfyr. Gassen har været billig og af samme årsag har gas til opvarmning været meget udbredt i kommunen. På baggrund af den igangværende energi- og klimakrise og ønsket om at være uafhængig af russisk gas har regeringen i samarbejde med KL aftalt, at kommunerne skal gennemføre en planlægningsindsats for udfasningen af gas til rumvarme.

Varmeområdet er én af de helt store syndere i klimaregnskabet. Hvis Egedal Kommune skal kunne leve op til vores klimamæssige ambitioner er det derfor vigtigt, at vi får udskiftet de fossile opvarmningskilder med nye, grønne alternativer.

Timingen er den rette til at få skiftet gas- og oliefyrene ud med nye grønnere opvarmningsformer. Fjernvarmen vil blive udbredt til de områder, hvor der er tilstrækkelig økonomi og tilstrækkelig lokal opbakning. For de områder, der ligger uden for fjernvarmeområderne, skal der findes andre grønne løsninger.

Høring og proces

Egedal vil sende brev ud til alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasforsyningsområderne med svar på, om de kan forvente at kunne udskifte fyret med fjernvarme i de kommende år. I de områder, hvor der ikke er konkrete fjernvarmeprojekter vil kommunen i den kommende strategiske varmeplan tage stilling til, om der kan være andre alternativer til fjernvarme. I de tilfælde, hvor fjernvarme ikke vil være en mulighed, vil brevet i stedet henvise til mulighederne for at vælge en anden grøn løsning som f.eks. varmepumper.

Hvis du har kommentarer til datagrundlaget,  skal de sendes til Klima_natur_miljoe@egekom.dk senest d. 11. december.

Borgermøde

Egedal Kommune afholder et digitalt borgermøde d. 24. november kl. 19-21:00. Temaet for mødet bliver udbygningen af fjernvarme i de kommende år. Ved mødet deltager både Egedal Fjernvarme og Smørum Kraftvarme, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødet faciliteres af SparEnergi, der også vil fortælle mere overordnet om varmeområdet, forskellige individuelle løsninger, hvor der kan findes viden, tilskudsordninger mm. 

Tilmelding vil være nødvendig og kan gøres via følgende link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7unS5BUaTrGjaK1OBtX2IA.

Der udsendes link til mødet på Zoom umiddelbart inden selve mødet afholdes.

Der gøres opmærksom på, at mødet optages med henblik på at det vile blive delt på kommunens hjemmeside efterfølgende, således at borgere der gik glip af mødet på selve aftenen også får mulighed for at høre oplæggene. 

Strategisk varmeplan på vej

Egedal Kommune er lige nu ved at udarbejde en ny strategisk varmeplan, der kommer til at sætte de overordnede mål og visioner for den fremtidige udvikling på varmeområdet i Egedal Kommune. Planen skal sætte fokus på, hvordan kommunen vil arbejde for udfasningen af naturgas. Planen forventes at kunne sendes i offentlig høring i første halvdel af 2023.

Selvom det er på et tidligt stadie er vi allerede nu interesserede i at høre, om I har input eller særlige ønsker til, hvordan vi som kommune bedst kan understøtte overgangen til grøn energi. Det kan både være helt generelt eller konkret i forhold til løsninger for de områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles med de nuværende forudsætninger.    

Eventuelle idéer og kommentarer kan sendes til kommunen i høringsperioden senest d. 11 december på Klima_natur_miljoe@egekom.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier