Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Høring vedrørende etablering af dræn, nedlægning af dræn samt ændring af afstrømningsmønster omkring Hesteengen

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal kommune har modtaget ansøgning om lovliggørelse af allerede etableret drænforløb samt nedlæggelse af udtjent drænledning. Samtidig vurderes eventuelle ændringer af afstrømningsmønsteret som følge af udbygning af Hesteengen og forlægning af Kong Svendsvej. Såfremt du har oplysninger som du ønsker inddraget i kommunens behandling af sagen skal disse være fremsendt kommunen senest den 1. august 2023.

Tilbage

Du kan læse den fulde høring under linket "Høring vedr. ændring af dræn og afstrømningsveje - ved Hesteengen" samt andre relevante bilag i bunden af siden.

Baggrund

Egedal Kommune har i 2021 modtaget klage fra ejer af Schæfergårdsvej 12, 2765 Smørum. matr. 2h Smørumnedre By, Smørum.
Klager har kontaktet kommunen idet denne oplever ændringer af afstrømningsmønsteret som følge af udbygning af matrikel 2eu, Smørumnedre By, Smørum, herunder etablering af vej og boliger på Hesteengen samt omlægning af Schæfergårdsvej.
I efteråret 2022 er der etableret drænledninger omkring bebyggelsen på Hesteengen. Drænene er etableret i forbindelse med dialog med kommune og naboejendom, og har til hensigt at sikre afvandingen af området.

Såfremt du har oplysninger som du ønsker inddraget i kommunens behandling af sagen skal disse være fremsendt kommunen senest den 1. august 2023. Oplysninger skal fremsendes skriftligt til Egedal Kommune via e-post til vandloeb@egekom.dk eller pr. brev til Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier