Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Bekendtgørelse lokalplan 71 Kildedal Bakke

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 25. januar 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Tilbage

Forslag til Lokalplan 071 – område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udviklingen af 1. etape i byudviklingsområdet Kildedal Bakke, herunder en erhvervsvirksomhed (kontor m.v.), en daginstitution samt tilhørende veje, parkering og friarealer.

Området organiseres omkring en ny stamvej, der sammenkobler Kongeåsen med Kongebakken. Syd for vejen kan der placeres en daginstitution på max 2000 m2 og max to etager i tilknytning til offentlige grønne arealer mod syd og vest. Nord for stamvejen kan der etableres en erhvervsbebyggelse på max 7500 m2. Bygningen skal indbygges i terrænet, så den fremtræder med højst to etager mod stamvejen og højst tre etager mod landskabet.

Parkering til virksomheden kan placeres både nord for vejen og i sammenhæng med daginstitutionens parkering syd for vejen. Arealerne, hvor ”Alpegården” tidligere har ligget, udlægges til rekreativt område med mulighed for bålhytte m.v. De gamle træer på arealet bevares og der gives mulighed for retablering af mindre regnvandsdam.

Miljøvurdering

Lokalplaner er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udført en miljøvurdering af lokalplanen. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planen.

Høring og politisk behandling

Planen med tilhørende miljørapport er i offentlig høring i perioden 10. februar til 9. april 2023. Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal indgives digitalt på nedenstående link: https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/301

Alternativt kan de sendes skriftligt til:

Egedal Kommune
Att: Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Borgermøde

Der afholdes informationsmøde om planen/planerne den 21. marts 2021 kl. 18:00 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til §17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier