Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplan for område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Miljøstyrelsen udarbejder hvert 6. år Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder i Danmark. Disse planer indeholder mål og indsatsprogram for beskyttelse og udvikling af naturen inden for områderne. Mål og indsatsprogram er rettet imod områdernes udpegningsgrundlag, som er baseret på naturtyper og arter, som alle EU's medlemslande er forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus.

På baggrund af Miljøstyrelsens Natura 2000-planer skal berørte kommuner udarbejde handleplaner, som mere konkret beskriver den nødvendige indsats for at opnå planens mål. Målene ligger tæt op ad tidligere planer, og overordnet lægges der op til at understøtte naturlige processer i forvaltningen af områderne, herunder eksempelvis tilstræbe naturnær græsning og høslæt.

Egedal Kommune skal sikre gennemførelse af de vedtagne handleplaner og dette indebærer udførsel af naturpleje på en del naturområder i Natura 2000-området. Plejen inden for Egedal Kommune vil være i form af afgræsning, høslæt og rydning af uønsket opvækst.


Udkast til Natura 2000-handleplanen for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov har været i høring fra 29. februar 2024 til 25. april 2024 og har ikke ført til større ændringer i indsatsen inden for Egedal Kommune. Hvidbog for høringen kan læses i separat dokument.

Efter høring er Natura 2000-handleplanen 2022-2027 for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov godkendt i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i Egedal Kommune.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier