Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport (VVM) for flytning af gastransmissionsledning ved Kildedal

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal og Ballerup Kommuner har sammen udarbejdet afgrænsningsudtalelse i forhold til indhold i miljøkonsekvensrapport for omlægning af gasledning ved Kildedal.

Tilbage

Energinet har søgt om tilladelse til et projekt for omlægning af en gasledning i Kildedal i Ballerup og Egedal Kommuner. Kommunerne har besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet efter reglerne i Miljøvurderingsloven (LBEK. nr. 4 af 03.01.2023, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Hermed offentliggøres Egedal Kommunes afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport (VVM) for flytning af gastransmissionsledning i henhold til §23, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

I afgræsningsnotatet fremgår det, hvilke emner, der vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

Desuden fremgår det, hvilke ændringer høringen af borgere og berørte myndigheder har medført.

Se afgrænsningsnotatet og samlede høringssvar under "Dokumentation og tilladelser"

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier