Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til Masterplan for Landskabsbyen

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 28. juni 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Tilbage

Forslag til Masterplan for Landskabsbyen

Landskabsbyen er en ny bydel nord for Egedal Station, hvor der skal være et tæt samspil mellem boligerne og naturen. Bebyggelsen, med ca. 1000 nye boliger, opføres som åbne gårde, der samles i klynger omkring et fælles torv. Der skal også være daginstitution og erhverv i bydelen og mulighed for at bygge et nyt byggeri til kirkeformål.

Masterplanen er den overordnede plan for udviklingen af Landskabsbyen og en forløber for, at området lokalplanlægges. Planen fastlægger hovedprincipperne for udviklingen af hele Landskabsbyen og forhold uden for selve bydelen, som for eksempel etablering af forlængelsen af vejen Dam Holme.

Landskabsbyen skal ifølge forslaget til masterplan være en mangfoldig bydel, hvor der kan bo unge, enlige, børnefamilier, par, seniorer mv. Det bliver en bydel med forskellige boligtyper, og ejerformerne blandes, så der både er ejer- og lejeboliger. Den nye bydel kommer til at ligge i Den Grønne Fletning - et grønt areal med skov, eng og rekreative funktioner. Den Grønne Fletning vil binde hele Egedal By sammen.

Miljøvurdering

Der er derfor udført en miljøvurdering af masterplanen sideløbende med, at den er udarbejdet. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planen.

Høring og politisk behandling

Planen med tilhørende miljørapport er i offentlig høring i perioden 5. juli - 30. august 2023.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser angående masterplanen skal sendes skriftligt til planafdelingen@egekom.dk eller:

Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke - Att: Byplan og Byggesag

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser angående miljøvurderingen skal sendes skriftligt til miljovurdering@egekom.dk eller:

Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke - Att: Trafik og miljø

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planen den 22. august 2023, kl. 19.30-21.00 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Du kan tilmelde dig arrangementet på planafdelingen@egekom.dk senest den 17. august.

Informationer

Links

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier