Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til Udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde

Kommune og lokalplan Tilbage

Byrådet har den 19. juni 2024 vedtaget at fremlægge ovenstående udviklingsplan i offentlig høring

Tilbage

Planen og information om processen for udarbejdelsen kan findes på kommunens hjemmeside på følgende link:

https://egedalkommune.dk/mit-liv/kultur-fritid-og-idraet/maal-og-ambitioner/oelstykke-fritidsomraade?term=udviklingsplan  

Forslag til Udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde

I juni 2024 godkendte byrådet en udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde med henblik på offentlig høring. Visionen i planen er at skabe et åbent og sammenhængende fritidsområde med integrerede idræts- og kulturfaciliteter samt rekreative grønne områder. Udviklingsplanen fastlægger overordnede principper for områdets udvikling, herunder placering af nye anlæg, stisystemer mv.

 

Konkret indeholder udviklingsplanen bud på løsningen af tre centrale udfordringer, som de brugere og eksperter, der har været involveret i arbejdet med planen, peger på:

  •  Hvordan der skabes gode fysiske rammer for udviklingen af eksisterende og nye aktiviteter i området med udpegning af byggefelter til mulige, fremtidige faciliteter, der placeres centralt for at skabe bedre sammenhæng i området.
  •  Hvordan der skabes bedre sammenhæng på tværs af fritidsområdets delområder med stiforbindelser, mødesteder og rekreative områder, der kan give mulighed for fællesskaber og aktiviteter på tværs.
  •  Hvordan der skabes endnu bedre sammenhæng til Ølstykke Stationsby med en ændret placering af parkeringspladser, ændringer af vejadgang og belysning mv.

Planen lægger bl.a. op til:

  • At der etableres en central akse gennem området (bevægelsesramblaen).
  • At fremtidige, nye faciliteter i området placeres omkring denne akse.
  • At der fastlægges en række byggefelter til både små og store nye faciliteter.
  • At der etableres flere vejadgange til området, herunder en vejadgang fra Frederikssundsvej.
  • At bilkørsel og parkering primært placeres i randen af området, og der etableres nye parkeringspladser.

Planen er resultatet af en omfattende brugerinddragelse, hvor borgere og lokale foreninger aktivt har bidraget med idéer og feedback gennem workshops, spørgeskemaer og møder. Der har været særligt fokus på at skabe et område, der tilgodeser både organiserede og selvorganiserede aktiviteter. Byrådet takker alle involverede for deres engagement.

Planerne kan ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk. Planen er i offentlig høring i perioden 1. juli - 27. august 2024 kl. 12. Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser kan indsendes til: 

Byplan@egekom.dk

 

Eller sendes til: 

Egedal Kommune

Att: Byplan og Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

 

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde 

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Her fremlægges hovedelementerne i udviklingsplanen og det bliver muligt at stille spørgsmål. 

Borgermødet afholdes i fodboldens klubhus i Ølstykke Idrætsområde tirsdag den 20. august kl. 17:30, Tranekærvej 3, 3650 Ølstykke.


Informationer

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier