Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Tilladelse

Tilladelse til etablering af yderligere afværge- og moniteringsboringer - Farumvej - Vestforbrænding

Øvrige Tilbage

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til etablering af yderligere afværge- og moniteringsboringer på Farumvej i Ganløse. Der kan klages over afgørelsen.

Tilbage

I/S Vestforbrænding har søgt tilladelse hos Egedal Kommune til etablering af yderligere afværge- og moniteringsboringer nær Ganløse Aflægningsplads på Farumvej i Ganløse.

Boringerne er et nødvendigt supplement til den aktuelle afværgeindsats. 

Tilladelsen meddeles jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 og vandforsyningslovens § 20 og kan læses via linket nedenfor.

Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 27. april 2022.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier