Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Spildevandsplan 2024-2032 - forslag i høring

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet har d. 20. marts besluttet at sende forslag til Spildevandsplan 2024-2032 i otte ugers offentlig høring.

Tilbage

Spildevandsplanen findes digitalt her:

Forslag til Spildevandsplan 2024-2032

Kommunerne er forpligtet jf. § 32 i Miljøbeskyttelsesloven til at udarbejde en spildevandsplan.  

Egedal Kommunes spildevandsplan er en dynamisk spildevandsplan og bliver opdateret ved vedtagelse af nye spildevandstillæg. Det betyder, at spildevandsplanen samt dennes kortmateriale altid er det gældende. Ydermere kan man se historikken og de rettelser, der er foretaget i planen. 

Spildevandsplanen 2024 – 2032 fastsætter, på baggrund af Miljøbeskyttelsesloven, de overordnede rammer for spildevandshåndteringen i Egedal Kommune, herunder hvilke rettigheder og pligter du som grundejer har for afledning af sanitært spildevand samt tag- og overfladevand i planperioden. Spildevandsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med forsyningsselskabet Novafos A/S, som ejer og driver offentlige spildevandsanlæg i Egedal Kommune.   

Spildevandsplanens indhold

  • Planen er en oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering samt indsatser for spildevandsområdet, der vil blive prioriteret i planperioden. Planen er samtidig en rettesnor for kommunes sagsbehandlere og forsyningen.   
  • Spildevandsplanen beskriver og illustrerer i hhv. tekst og kortmateriale status for spildevandshåndteringen i eksisterende kloakoplande, samt planlagte kloakoplande. Planlagt spildevandshåndtering, dækker over kloakoplande mv. hvor der foreligger et, af byrådet, godkendt spildevandstillæg. Et spildevandstillæg kan kun udarbejdes på baggrund af grundige undersøgelser. Foreligger der ikke et godkendt spildevandstillæg fra byrådet vil et planlagt område ikke fremgå af denne spildevandsplan.
  • Ydermere beskriver planen, rammerne for håndteringen af spildevandet i Egedal Kommune, herunder husspildevandet samt tag- og overfladevandet, der ledes til kloakken.   

Høringssvar

Høringssvar skal sendes til klima_natur_miljoe@egekom.dk att. Spildevandsplan senest d. 16. maj 2024. 

Efter høringsperioden forelægges spildevandsplanen til endelig vedtagelse i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i Egedal Kommune.

Borgermøde 2024

Der vil i høringsperioden afholdes et åbent borgermøde. Der vil blive meldt en dato ud på kommunens hjemmeside og Facebook.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier