Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Godkendelse af restaureringsprojekt af vandløb

Klima, natur og miljø Tilbage

Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i vandløb beliggende i Egedal – og Ballerup kommuner.

Tilbage

Vandløbsstrækningerne overholder ikke de miljømæssige mål for vandløb om god økologisk tilstand. De udpegede vandområder kaldes i vandområdeplanerne vandområde o5256_a og o5256_y og er udpeget i privatvandløb, Ballerup Å og Grønsø Å i Ballerup og Egedal Kommuner.

Restaureringen af vandområderne består i plantning af træer, udlægning af groft materiale, bundudskiftning og etablering af sandfang, langs udpeget

Ud over de to projekter til realiseringen af vandområdeplanerne ønsker Egedal Kommune i samarbejde med Smørum Golfklub at lave yderligere forbedrende restaureringer i Grønsø Å. Der ønskes at genslynge vandløbet samt nedlægningen af den nordlige brink på udvalgt strækning, således at vandløbet vil blive mere integreret del af golfbanen og give vandløbet en bedre kontaktflade til de omkringliggende arealer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, senest 11. oktober 2023. Der kan findes en klagevejledningen sidst i afgørelsen i bilaget nedenfor. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier